Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Pod stráne, Vyšné Kamence, Úboč, Rovne, Polom, Dukelská štvrť, Frambor, Pleš, Frambor, Depo, Pri Rajčanke, Podslivčia, Záhlodčie, Niže mesta medzi cestami, Pod studničky, Skalka, Suľkov, Kostelné, Vážne, Lazúr, Medzi cestami, Bobrovečky, Dolinky, Role, Lopata, Kňazovica, Skotňa, Markovice, Predevsie, Kňazova Lehota, Šibenice, Nad mlynom, Podhatie, Bielisko, Kapustná záhrada, Hrabovo, Pancová, Záhradky, Odlištie, Lán, Hôrka, Pod stenami, Sedliská, Lúka, Dolina, Pod Drobniou, Šindliarky, Šimunov jarok, Kúty, Podžiarie, Kaluže, Pri mlynci, Hore dolinkou, Lány, Nábrežie, Šimunov, Horná Skotňa, Kapustniská, Nižné Kamence

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Slanická Osada, Krzienok, Paseky, Pod Háje, Nad Zálužím, Pod Hríbami, Bulvár, Obora, Prostredný Vadičov, Dolu Lánie, Lánce, Kotolnice, Panská jabloň, Koryto, Ferkovská, Príslop, Šafranica, Závodie, Handliarka, Trstie, Majerské sihote, Záchrastie, Pod Lipkou, Mlynský náhon, Zalipňák, Pri škole, Brezie, Ústie nad Priehradou, Nižná Roveň, Stošianka, Vrchy, Jánošíkova, Nad Dielcom, Nižné pole, Kolo, Za ulicou, Horekončie, Kamenné pole, Blatná, Rovná, Nový Chlmec, Priehyba, Veľká Iľanová, Pod Drieňovkou, Kamence, Pod skalkou, Nižné Flaky, Horevažie, Pod majerom, Kapustnice, Zábreh, Rovne, Vyše mesta od Kysuce, Brehy, Horevažie pod hôrkou, Poddubie, Pred dolinkou, Zadný lán, Biela Púť, Lániky

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Beňovolehotský, Predmestie, Jasná, Zadielie, Podchreničie, Briežky, Iľanovo, Grendeľ, Podstránie, Pred Malou dolinou, Medzi cestami, Záhumnice, Poruba - Gecel, Kurienkovy, Za Spratekom, Pod Skalkou, Sedlisko, Malý Bysterec, Spálenisko, Pod Kosiskom, Dve vody, Nad Šibenicami, Podchraničie, Pod Vornice i pod medzu, Mičuchovské, Nad Pekelnov, Zastávek, Hadiaskala, cestný prepust, Rybník, ZaMakovicou, Panské Kopánky, Kúty, Horekoncové, Podhorie, Pri mlyne, Brdo, Záhumnie od Vŕškov, Vinica, Močidlo, Baradina, Kopanice, Nad hôrkou, Izbica, U Solikov, Ovčovce, Dúbravy, Záhradiska, Prídavky, Priečne, U Cipárov, Hldočín, Klčoviská, Šlamiarka, Ponižej kríža, Podhorianka, Nad mlynom, Dielce, Chalúpkovo, V Baničnom

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

Široké Horekončia, Kopanica, Bocanka, Kapustniská, Podlieskova, Lúčky medzi cestami, Upotočné, Rieky, Jamy, Zábrež, Jelení grúň, Pred Baničným, Kúsky, Lazy, U Šupíkov, Haladejova Štepnica, Kratiny, Nižnianske záhrady, Zadná Šatina, Záhrady, Španie, U Žilinčiarov, Noviny, Hlboké, Jedľovník, Pod Dolinkami, Majer, Prístav, Kaštiel, Prelomené, Dučkov, Pažite, Lúčka, Polsklady, Široké hore Končia, Potoky, Zádvorie, Priehrada, Redika, Brezie, K matke Božej, Nadsadie, Záročné a Lániky, Sekcia B, Rovne, Záhumnie od Sliača, Pongrácovie, Záhumnie od Sliača, Hájovňa Svidovo, Škrobina, Smetanovské diely, Krajčov kút, Šafárovské, Na Lúčie, Mičianovia, Sad, Dedovec, Podvažie, Dvorec, Nadomie

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

Dolina, Vyšné záhrady, Pod Skladmi, Pred Uhlište, Chvastková, Podvŕšky, Pod Hliniskom, Hájisko, Uhrová, Močiar, V Roháčoch, Brehy, Na vŕšku, Za kamennou cestou, Úpotočie, Veľká Koniarka, Ustudničie, Hliny, Trstica, Urešie, Piatková, Červencovia, Obrázok, Rakytovec, Hájovňa Michalová, Horný Kamenec, Do Ilovca, Na Pleš, Ohrad, U Maľovaníka, Stodolisko, U Romančíka, Zlatné, Ploštinček, Medzilužie, Sedlište, Na Stráni, U Mozolíka, U Majtána, Na Stráži, Do poľa, Kraviarky, Lánce, U Červenčíka, Záhrady pri cintoríne, V Dolinke, Priosie, Mindákovci, Nad cintorínom, Pod Sviňankou, U Muchu, U Hulíka, Cezpolie, Okrúhlica, Páterov klin, Hrehušky, Lúčky od vody, Pod hŕbkami, Solisko, Na dlhé

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

U Lacov, Močiare, Pod kruh, Svinská lúka, Klinček, Adamovec, Bobovišné, Pod dúbravou, U Bľačov, Záhrady, Nad Mostiskom, U Cisárika, U Pistovčaka, U Dzurinov, Škrobák, Nižné Stráne, U Drľaka, Na lán, Za kaštielom, Predný bok, Záhumenie za záhradami, Štvrtky, Hranice, U Bogáni, U Mackov, Vinica, Výhoniská, Na lúkach, Jančulova, Kišovia, Plačiská, Grenovia, Kozovia, Srňacie, Horná roveň, U Halgaši, Polom, Vápenica, Široké, Raganov mlyn, Lavrovky, Prievalec, Prieloh, Nad záhradami, Záhorčie, Na chotári, Paseky, Medzi vodami, U Nuchalov, Machajové, Za višnie, U Ninikov, Lachovia, Zemani, Latošovo Podvratie, Pod poľanou, Nižné Kapustnice, Za chrastie, Chalúpkova roľa, Pod cintorínom

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Staré Lazy, Keraky, Podvršie, Kalabusi, Kypusi, Mierový háj, Mlynárov jarok, Putiska, Oblazy, Pod dubom, Predmlynie, Chrástky, Rovné pri kríži, triedička, Čerenka, Sihoť, Krúžky, Medzi haj, Strana, Dlhé, Chalani, Liptovské Hole, Pod štepmi, Malý Šveškovec, Kliny, Holienkovia, Hrby, Talapkovia, Pred Svarínom, Za medzu, Nad zábrehom, Podhorné Sivákové, Rovné, Pod predný haj, Za Lány, Noskovec, Chatová oblasť Pod Dobakom, Diel, Prostredné lúky, Do Kňažovca, Putiská, Dolný vrch, Pod Nedielku, Podbučky, Orava Nižná, U Kubaščíkov, Pod Kr -ovec, Pod Lysou, Záhrady, Predné bôrie, Perisko, Lazisko, Ráztoky, Záhrada, Malkovská, Panská koliba, Rybník, Nad chalupami, Za Váhom, Prosnia

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Mičlovce, Likavka, Kapitulovo, Štiavnica, U Bielov, Hôrka, Kapustné záhrady, Záblatie, Jama, Ivor, Za jamou, Za zahrady, U Sobolov, Do Stúp, Koštíkovce, Výhon, Starý majer, Nad studienkami, Mršinisko, Bachronovce, Kraviarská, Priečnica, Jóbova ráztoka, Za záhradami, Pavlová, U Galjeríkov, Medveďovce, Nad Včelínom, Ostredok, Kýčera črmná, Bašovňa, Mazúrovia, Diel a Zadiel, Lán, Pod Lovisko, Mančarské, Záhrady, Predné Porubné, Bobčíkovce, Pod stráňou, Pod Úhradom, Za kostolom, Skalica, Breh, Lubce, Zvonica, Malé tŕstie, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Sporinskovia, Miškovia, Zichovia, Močiary, Pri Bánovej, Tižinky, Prašivina, Rovnianka, Sekcia A, Holienkova, Paseky, Pod kostolné

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Podskaličie, Na Hrby, Dolný sad, Predná Ďurdinová, Podlubie, Dolinky, Pochybov zárubok, Za Lazy, Nad Pakancom, Vyšný Žarnov, Sobolová, Brhlová, Brehy, Pod dvor, Mackova roľa, Veľké tŕstie, Pustina, Šadibolovia, Kopanica, Rozkoš, Kopánky, Dolinky, Dúbravky, Hony, Osobité, Senkovo, Močiar, Frankovia, Járky, Predky, Jama, Bahná, Kamenné, U Blškov, Ponad cesty, Fulierovia, Hanuška, Kočí zámok, Hrby, Závoz, Stredný Madzín, Valuchovce, Prielohy, Kilianka, Vrchvarta, Medzi vodami, Uhelné, Nová Bystrica, Jaroše, Horná Turecká, Na vŕšku, Ninise, Kráčiny, Soľné, Košarisko, Niževsie, Jančulovia, Hančinovia, Bieščare, Nadsadisko, Vyšné kapustniská

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Ostredok, Lazce, Podpeklo, Holiskovce, Puškátka, Za záhradkami, Granátov zárubok, Sadisko, Sedalovce, Fojtová, Marínovce, Sekcia E, Sekcia F, Hlboč, Hrby, Dolová, Rovné pri kríži, Kopanice pod jarkom, U Valcuhov, Dlhé tále, Zaháj, Slukov zárubok, Sagaci, Čepelovce, Kubínov zárubok, Medzi lúžky, Brodkove, Špaňodolinské lipy, Novoť, Sekcia C, Michali, Pišojovia, Jamnické plesá, Dolina, Kosariska, Gajdošov vrch, U Rusnákov, Šulganov zárubok, Žarnov, Dolný Vadičov, Perinová, Doliny, Bukovina, Gulášovo Zahájčie, Dedovka, Pod Javorím, Možiešovce, Hromy, Nižnie, Roveň od Váhu, Pod záhradkou, Priesadiská, Fojtci, Remenárka, Za jamy, Na vršku, Korčeci, Uhlinsko, Do stráňe, Kovalkove

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Za parkanmi, Závodskovia, Švancari, Chotáre pod hájom, Halnie, Mrožčakov zárubok, Foringovo, Novoťanka, U Tabacikov, Dlhá lúka, Záhumnie, Nizne Sutarovce, Chlebov zárubok, Roveň, Prielohy, Dolné Lúčky, Pod kostolom, Kubušov zárubok, Turkov, Vavrišovo, Kučákov zárubok, U Pantokov, Záhumnie, Chotár, Sirov zárubok, Ohrázka, Štefanovo, Janelov zárubok, U Jankov, Doliny, Fojtovské rovne, Podjavorník, Na Širokú, Slopkov, Staré lazy, Babišovci, Na trojak, Hlinčanovo, Klimčíkova raľa, Lúčky, U Lacuchov, Na záhradkách, Fojstvie, Pod Ježom, Danišovci, Štefanová, Zavališe, Krasničky, Vysne Sutarovce, Pod Stránie, Hornová, Záhumnie, Grúň, Pod Javorníkom, Galovo, Forbaky, Lány, Gachy, Pri píle, Dzúrikovci

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Dolné hlavy, Dolina, Fojtovo, Horná lúka, Žľaby, Revajov zárubok, Jelenská, Predné Haliny, Chotárnô, Taranovia, Špich, Babiše, Drbulovo, Vysoké, Bršlica, Úplaz, Terchovnica, Konarovci, U Okuliari, U Muchy, Vyšný koniec, U Tuhovcaka, Grúňovo, Zbýšovy, Zákluka, Záhumnie, Oravice, Zálochy, Za Hájom, Huboňovo, Oravica, Mikulašovo, U Vojtkov, Gachovia, Ostré, Mazurovská, Nad Paprudie, Bôriny, Rakytiny, Kňazové, Klukany, Kamenisté, Hôra, Hrádok, Pod roh Dubeň, Mlynský náhon, Brestová, Pod Zveriakom, Klokôtka, Uhlište, Niže papierne, Badurovo, Čavošovo, Studená, Pred kliny, Žľaby, Konopiská, Haliny, Kozov zárubok, Keblov

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

Kyslá, Kosivné, Vršok, Martakovia, U Harvanov, Benzekovská, Dolné Bučkové, Belejovci, Santusovci, Hlinovia, Kulovo, Peciari, Pod hoľou, Lazy, Gáborovia, U Jakubov, U Holešov, Za Dúbravou, Dolné Suché, Chodníčky, U fajčiara, Ridzákovia, Hriadky, Flašíkovci, U Polievkov, Rieky, Na kopci, Krtore, Beľajky, Klasy, Hažíci, Frolovia, Tomáškovci, Lukavica, U Kordišov, Didkovia, Horné Bučkové, Dráhy, Kukovia, Púchovská rieka, Žihľavy, Šemrovia, Tutkovia, Karbašovci, Kavičakovia, Birkovia, Doliny, U Bzdilov, Za riekou, Háj, Jankovo, U Matejov, Prietrž, Pri škole, Zelenovci, Koptákovce, U Trojákov, Pri kostole, Dieliky, Hôrka

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

U Grupačov, Gacovci, U Holých, Kľukovia, Matejovci, U Stavinohov, Kubové, Vyšný diel, Kamence, U Šopora, Holáňovci, Tarabovia, Pavlíkova Dolinka, U Benkov, Pánske briežky, Nižné Kamence, Zavaskovce, U Mazurov, Taranovci, Mackov breh, U Lapatov, Pred Ostravicou, Cabukovia, U mrenky, Horné záhrady, U Žbodákov, Četkovci, Hanušovia, Balogovia, Tomášová, Latiborie, Magura, Bibišovci, Brehy, Suchá, U Slivov, Pupišovia, Polkanová, Kremeňovo, U Sivákov, U Kafríkov, U Polčákov, Lisková záhrada, U klapky, Záplotie, Zbunovia, Magale, Trnkovia, Hrádok u cmitera, U Šutarov, Ryšovia, Mazurský, Rydzov, Krátkovia, Chuchmákovci, Rašťakovia, Kozí vŕšok, Balúchovci, U Siheľňov, Kostoly

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

Levčovci, Pilátovce, Zjavkovia, U kvietka, Rovne, Machajovo, Baranovo, U Bednárov, U Sobkov, Baranovský, Pleškovia, Slaná Voda, U Fulierov, Za Chmelincami, Pavlovci, Pred Ostravicami, Martinovci, Cenigovia, Stráne, Močiare, Lobodášovci, Nad baňou, Rýdzov, Holov, Sopkov, Slameník, Janinský.p, Filovia, Za Segiňom, Balalovia, Kádašová, Pobrežie, Koptákovci, Sady, Potoky, Pod Hôrkou, Slivkovský, Skalka, Juríčkovce, Za cmiterom, Grúnik, Javorovci, Dudkovci, U Kontrov, Vyše dediny do Vinohradov, Parišovce, Štepnica, Nádolie, Hubková Skalka, U Kurdeľa, Pod horou, Romanovia, U Rapáňov, Pod lipkou, Mlichovci, Rakytov, Fojtová, Pri kopci, Krúpovce, Pod Suchou

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

Majt nky, Zadný kút, Lazy, Lúky, Fuskov, Pod Plešovcom, Biele vŕšky, Hradnianka, Pri kostole, U Novákov, Brezie, Vysoký vrch, Na Hámre, Močiarka, Piesky, Brezie, Horekopčie, U Kľukov, HUTY, Dolné pole, Sedliská, Nadomlyn, Ústredie, Pleniska, Pod Holým vŕškom, Salatín, Pod priedomím, Hulákovia, Letkovci, U Harišov, Pod Magurou, Záhrady, Kopánky, Za Brezníkom, Seč, Hrošovci, Osada Gažovia, Marček, Hlobíci, Nižný Tajch, Sliačany, Brezie, Raková, Bukovinka, U Bašov, Pod Stráňami, Košiare, Lašteky, Pod Hlbočou, Za krovím, Hanesy, Hanajovci, Hliník, Horné pole, Vŕštek pod Holubovým, Brezie, Lankovia, Potôčky, V kruhu, Dolný Háj

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

Lipová, Trávniky, Hliny, Pod Laštekom, Lány, Pod Stáňami, Pod Rakytím, Jancovce, Baňa, Vrchová, Breziny, Nižovce, Paraštiná, Vlkovce, Parišovce, Štrbavovce, Bršková, Sucháňovce, Pod Koškovcom, Burdakovce, Vyšné záhrady, Závozy, Trhanová, Zadné zápotočné, Kobylie, Gluchovka, Za kaštieľom, Mistríky, Platkovce, Horička, Chovancovce, Kutiny, Drnovce, Šuhová nad Hlbokou cestou, Skokanovce, Červené, Na Láne, Sázalka, Klimkovce, Golisovia

miesto inde

okres Žilina (2943x), Liptov (2488x), Orava (2235x), okres Liptovský Mikuláš (2129x), Turiec (2103x), okres Martin (1888x), okres Dolný Kubín (1660x), okres Čadca (1652x), okres Ružomberok (1527x), okres Turčianske Teplice (1151x), okres Bytča (1052x), okres Kysucké Nové Mesto (949x), Kysuce (714x), okres Tvrdošín (629x), okres Námestovo (454x), Žilina (402x), Nová Bystrica (346x), Dolný Kubín (282x), Ružomberok (270x), Liptovský Mikuláš (250x), Mošovce (226x), Zázrivá (223x), Štiavnik (221x), Kubín (220x), Blatnica (211x), Horný Vadičov (209x), Liptovské Revúce (204x), Trstená (196x), Nesluša (176x), Veličná (171x)
miesto v okres Žilina
miesto v Liptov
miesto v Orava

Podobné, Žilinský kraj:

18176x turistika, 12945x miesto, 1702x orientačný bod, 719x turistické informácie, 701x strom, 398x poľovnícky posed, 339x prístrešok, altánok, 339x chranený strom, 275x ohnisko, 207x štôlňa, 155x atrakcia, 146x miesto na piknik, 132x orientačná mapa, 81x studňa, 17x komín, 8x pamätník, bojisko, 4x väznica, 4x ZOO, 3x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.