Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Pod stráne, Vyšné Kamence, Úboč, Rovne, Polom, Dukelská štvrť, Frambor, Pleš, Lopata, Kňazovica, Depo, Horevažie, Pri Rajčanke, Nad mlynom, Niže mesta medzi cestami, Podslivčia, Suľkov, Skalka, Kostelné, Podžiarie, Medzi cestami, Šibenice, Dolinky, Markovice, Predevsie, Krzienok, Kňazova Lehota, Skotňa, Vážne, Pod Háje, Podhatie, Bobrovečky, Záhlodčie, Hrabovo, Role, Kapustná záhrada, Záhradky, Pancová, Pod studničky, Nábrežie, Hôrka, Šimunov jarok, Odlištie, Lán, Lúka, Pri mlyne, Kaluže, Pod stenami, Lány, Hore dolinkou, Dolina, Kúty, Šimunov, Sedliská, Pri mlynci, Horná Skotňa, Lazúr, Pod Drobniou, Slanická Osada

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Nižné Kamence, Pod Hríbami, Paseky, Dolu Lánie, Bulvár, Prostredný Vadičov, Ferkovská, Kotolnice, Koryto, Príslop, Šindliarky, Panská jabloň, Kamence, Šafranica, Handliarka, Nad Zálužím, Kapustniská, Závodie, Majerské sihote, Mlynský náhon, Pod Lipkou, Prístav, Trstie, Záchrastie, Nižná Roveň, Kolo, Obora, Nad Dielcom, Prídavky, Podhorianka, Kamenné pole, Za ulicou, Bocanka, Jamy, Pod Drieňovkou, Priehyba, Frambor, Nižnianske záhrady, Nový Chlmec, Kapustnice, Zábreh, Horevažie pod hôrkou, Rovne, Brehy, Pod majerom, Vyše mesta od Kysuce, Pred dolinkou, Poddubie, Brezie, Biela Púť, Lániky, Poruba - Gecel, Beňovolehotský, Zadný lán, Sedlisko, Záhumnice, Dvorec, Podchreničie, Iľanovo, Predmestie

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Briežky, Grendeľ, Jasná, Medzi cestami, Pred Malou dolinou, Zadielie, Podstránie, Sad, Pod Skalkou, Pod Kosiskom, Dve vody, Mičuchovské, Nad Pekelnov, Nad Šibenicami, Pod Vornice i pod medzu, Podchraničie, Spálenisko, Kopanice, Malý Bysterec, Kurienkovy, Podhorie, Panské Kopánky, Za kamennou cestou, Nad hôrkou, Baradina, Vinica, Horekoncové, Hadiaskala, ZaMakovicou, Zastávek, Izbica, Urešie, Brdo, Brezie, Záhumnie od Vŕškov, Rybník, Dielce, U Solikov, Klčoviská, Chalúpkovo, Stošianka, Jánošíkova, Priečne, U Cipárov, Záhradiska, Bielisko, Nižné pole, Ovčovce, Nad mlynom, Šlamiarka, Jelení grúň, Kúty, Upotočné, Kúsky, Podlieskova, Kopanica, Záhumenie za záhradami, Kapustniská, Pred Baničným, Široké Horekončia

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

Rieky, Zábrež, Lúčky medzi cestami, V Baničnom, Kratiny, Vrchy, Pod Dolinkami, Hlboké, Zalipňák, Majer, Španie, U Šupíkov, Kaštiel, Noviny, Záhrady, U Žilinčiarov, Prelomené, Zadná Šatina, Jedľovník, Dučkov, Lazy, Sekcia B, Pod skalkou, Záhumnie od Sliača, Ústie nad Priehradou, Záročné a Lániky, Rovne, Nižné Flaky, Široké hore Končia, Priehrada, Nadsadie, Potoky, Pongrácovie, Zádvorie, Redika, Polsklady, Lúčka, Pri škole, Záhumnie od Sliača, Pažite, Pod Skladmi, Hájovňa Svidovo, Nadomie, Vyšné záhrady, Pred Uhlište, Mičianovia, Srňacie, Krajčov kút, Na Lúčie, Smetanovské diely, Červencovia, Obrázok, Pod Hliniskom, Trstica, Na vŕšku, Horekončie, Močiar, Podvŕšky, Horný Kamenec, Machajové

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

Ustudničie, Chvastková, Hájovňa Michalová, V Roháčoch, Na chotári, Rakytovec, Hájisko, Veľká Koniarka, Brehy, Piatková, Uhrová, U Majtána, Na Stráži, Záhrady pri cintoríne, Dúbravy, Ohrad, Na Stráni, Lánce, V Dolinke, Kraviarky, Ploštinček, Za Spratekom, Do Ilovca, Nad cintorínom, U Mozolíka, Ponižej kríža, Medzilužie, Na Pleš, U Maľovaníka, Priosie, Stodolisko, Do poľa, U Romančíka, Sedlište, Mindákovci, U Červenčíka, Svinská lúka, Nižné Stráne, Na dlhé, Močiare, Cezpolie, U Lacov, Páterov klin, Bobovišné, Nad Mostiskom, U Hulíka, U Pistovčaka, U Cisárika, Okrúhlica, U Dzurinov, Perisko, Predný bok, Na lán, Pod kruh, Hrehušky, Pod Sviňankou, U Drľaka, Lúčky od vody, Starý majer, Škrobák

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

Nad Včelínom, Za kaštielom, U Bľačov, Klinček, Za záhradami, U Muchu, Pod záhradkou, Záhrady, Raganov mlyn, Kozovia, Polom, Štvrtky, Pod dvor, Lavrovky, Járky, Predky, Hranice, Na lúkach, Kišovia, U Mackov, Horná roveň, Plačiská, Jančulova, U Bogáni, Široké, U Halgaši, Grenovia, Výhoniská, Medzi vodami, U Ninikov, Prieloh, Kapustné záhrady, U Nuchalov, Nad záhradami, Paseky, Záhorčie, Prievalec, K matke Božej, Za višnie, Za chrastie, Staré Lazy, Gulášovo Zahájčie, Pod poľanou, Nižné Kapustnice, Kopanice pod jarkom, Pod cintorínom, Sagaci, Hromy, Mierový háj, Podvršie, Keraky, Putiska, Chalúpkova roľa, Lachovia, Latošovo Podvratie, Adamovec, Mlynárov jarok, Michali, Zemani, Strana

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Solisko, Do Kňažovca, Fojtci, Diel, triedička, Kliny, Pod predný haj, Za Lány, Sihoť, Čerenka, Malý Šveškovec, Pod dubom, Predmlynie, Pod Lysou, Liptovské Hole, Pod Kr -ovec, Nad zábrehom, Rovné pri kríži, Podbučky, Pod Nedielku, Orava Nižná, Noskovec, Medzi haj, Rovné, Krúžky, U Kubaščíkov, Na vršku, Priečnica, Putiská, Hrby, Za medzu, Záhrady, Podhorné Sivákové, Prostredné lúky, Dolný vrch, Talapkovia, Holienkovia, Hldočín, Oblazy, Pred Svarínom, Pod štepmi, Šafárovské, Dlhé, Chatová oblasť Pod Dobakom, Chalani, Panská koliba, Ráztoky, Rybník, Nad chalupami, Mršinisko, Za Váhom, Predné Porubné, Malé tŕstie, Zlatné, Kapitulovo, Koštíkovce, Mančarské, Prosnia, Kýčera črmná, Záblatie

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Likavka, Lubce, Ostredok, Za zahrady, Mazúrovia, Diel a Zadiel, Do Stúp, Hôrka, U Sobolov, Malkovská, Zvonica, Lazisko, U Galjeríkov, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Záhrada, Pod Lovisko, Mičlovce, Bachronovce, Za jamou, Ivor, Breh, Skalica, Kraviarská, U Bielov, Pod Úhradom, Jama, Chotáre pod hájom, Pod hŕbkami, Lán, Bašovňa, Jóbova ráztoka, Štiavnica, Výhon, Lazce, Záhrady, Pavlová, Predné bôrie, Za kostolom, Medveďovce, Pod stráňou, Nad studienkami, Bobčíkovce, Na Hrby, Frankovia, Brehy, U Blškov, Senkovo, Sekcia A, Kopánky, Holienkova, Podlubie, Miškovia, Veľké tŕstie, Bahná, Sobolová, Brhlová, Osobité, Kamenné, Dolinky, Rozkoš, Jama

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Pustina, Sporinskovia, Dolinky, Vyšný Žarnov, Dúbravky, Nad Pakancom, Tižinky, Paseky, Rovnianka, Šadibolovia, Pod kostolné, Mackova roľa, Pochybov zárubok, Zichovia, Močiary, Za Lazy, Kopanica, Predná Ďurdinová, Hony, Močiar, Dolný sad, Hanuška, Bieščare, Na vŕšku, Uhelné, Hrby, Ninise, Jaroše, Pri Bánovej, Kočí zámok, Nadsadisko, Vrchvarta, Ponad cesty, Puškátka, Horná Turecká, Vyšné kapustniská, Niževsie, Závoz, Fulierovia, Za záhradkami, Ostredok, Prielohy, Košarisko, Prašivina, Fojtová, Soľné, Medzi vodami, Podpeklo, Sadisko, Jančulovia, Granátov zárubok, Sedalovce, Nová Bystrica, Valuchovce, Sekcia E, Hančinovia, Kilianka, Stredný Madzín, Hlboč, Sekcia F

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Kráčiny, Holiskovce, Marínovce, Perinová, Žarnov, Vinica, Dolová, U Valcuhov, Nižnie, Dolina, Bukovina, Doliny, Jamnické plesá, Pod Javorím, Sekcia C, Pod dúbravou, Dolný Vadičov, Čepelovce, Pišojovia, Kypusi, Kubínov zárubok, Novoť, Kosariska, Roveň od Váhu, Dlhé tále, Dedovka, Turkov, Vápenica, Špaňodolinské lipy, Za jamy, Šulganov zárubok, Možiešovce, U Rusnákov, Rovné pri kríži, Gajdošov vrch, Medzi lúžky, Zaháj, Kalabusi, Slukov zárubok, Za parkanmi, Uhlinsko, Chrástky, Korčeci, Priesadiská, Do stráňe, Závodskovia, Remenárka, Prielohy, U Pantokov, Novoťanka, Záhumnie, Konarovci, Kubušov zárubok, Chlebov zárubok, U Okuliari, Chotár, Roveň, Vavrišovo, Halnie, U Vojtkov

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Nizne Sutarovce, Dolné Lúčky, Brodkove, Mrožčakov zárubok, Dlhá lúka, Kučákov zárubok, Pod kostolom, Švancari, Foringovo, Janelov zárubok, Pod Ježom, Grúň, Hlinčanovo, Na trojak, Lány, U Jankov, Záhumnie, Horná lúka, Klimčíkova raľa, Kovalkove, Hornová, Pri píle, Gachy, Dolina, Babišovci, Dzúrikovci, Vysne Sutarovce, Slopkov, Krasničky, Pod Stránie, Galovo, Fojtovské rovne, Fojtovo, Staré lazy, Lúčky, Ohrázka, Na Širokú, Dolné hlavy, Zavališe, Štefanovo, Podjavorník, Záhumnie, Danišovci, Forbaky, Podskaličie, U Lacuchov, Štefanová, Na záhradkách, Doliny, Sirov zárubok, Pod Javorníkom, Fojstvie, Mikulašovo, Zákluka, Zbýšovy, Taranovia, Za Hájom, U Tabacikov, Huboňovo, U Muchy

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Terchovnica, Jelenská, Vyšný koniec, Chotárnô, Oravice, Úplaz, Oravica, Zálochy, Záhumnie, Drbulovo, Grúňovo, Revajov zárubok, Predné Haliny, Gachovia, Žľaby, Vysoké, Babiše, Špich, U Tuhovcaka, Mlynský náhon, Pod roh Dubeň, Haliny, Mazurovská, Kňazové, Klokôtka, Niže papierne, Badurovo, Nad Paprudie, Konopiská, Kyslá, Kosivné, Kamenisté, Čavošovo, Pred kliny, Bôriny, Klukany, Ostré, Rakytiny, Studená, Žľaby, Keblov, Kozov zárubok, Hrádok, Hôra, Brestová, Uhlište, Pod Zveriakom, Taranovci, Holáňovci, Zavaskovce, Lukavica, U Mazurov, Matejovci, Pánske briežky, Cabukovia, Na kopci, Kľukovia, U Bzdilov, Pupišovia, Lazy

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

U mrenky, Polkanová, U Benkov, Peciari, Dolné Bučkové, U Holých, U Grupačov, Dolné Suché, Magale, U Trojákov, Žihľavy, Vyšný diel, Pred Ostravicou, Kukovia, Zbunovia, Tomášová, U klapky, Magura, Frolovia, Kulovo, Karbašovci, Jankovo, Horné Bučkové, Benzekovská, Hlinovia, Santusovci, Zelenovci, U Polčákov, Kavičakovia, Háj, Tutkovia, U Matejov, Bibišovci, Horné záhrady, Gacovci, Pavlíkova Dolinka, Brezové, Prietrž, Za Dúbravou, Rieky, Pri škole, U Holešov, Kubové, Šemrovia, Kamence, Tarabovia, U Slivov, Doliny, Kremeňovo, Púchovská rieka, Mackov breh, U Žbodákov, Krtore, U Stavinohov, U Sivákov, Tomáškovci, Flašíkovci, Belejovci, Latiborie, Suchá

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

U fajčiara, Pod hoľou, Lisková záhrada, Ridzákovia, Dieliky, U Kafríkov, Trnkovia, Beľajky, Pri kostole, Chodníčky, Hažíci, U Jakubov, Hanušovia, Brehy, U Kordišov, Gáborovia, Vršok, Balogovia, Martakovia, Birkovia, Klasy, Za riekou, Koptákovce, U Harvanov, U Polievkov, Nižné Kamence, U Lapatov, Četkovci, U Šopora, Didkovia, Machajovo, U Bednárov, Grúnik, Pri kopci, Levčovci, Koptákovci, Za cmiterom, Vyše dediny do Vinohradov, Rakytov, Javorovci, Kostoly, Hubková Skalka, Sopkov, Fojtová, Skalka, Pavlovci, Za Chmelincami, Parišovce, Dudkovci, Pred Ostravicami, Ryšovia, Slameník, Slivkovský, Štepnica, Romanovia, Nádolie, Nad baňou, Balalovia, Pod horou, Rydzov

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

Za Segiňom, Rašťakovia, Juríčkovce, Mlichovci, Martinovci, Pod Hôrkou, Hrádok u cmitera, Kádašová, Balúchovci, Stráne, Krúpovce, Chuchmákovci, U Rapáňov, Pobrežie, U Siheľňov, Lobodášovci, U Šutarov, Sady, Pleškovia, Mazurský, Cenigovia, Filovia, Močiare, U Kurdeľa, Potoky, Krátkovia, Baranovský, Baranovo, U kvietka, Pod lipkou, U Kontrov, Janinský.p, U Sobkov, Pilátovce, Rovne, Slaná Voda, Kozí vŕšok, Zjavkovia, Raková, Nadomlyn, Za krovím, Lašteky, Dolný Háj, Zadný kút, Lipová, Brezie, Záhrady, U Harišov, Vysoký vrch, Letkovci, Pod priedomím, Dolné pole, Pod Hlbočou, Hlobíci, Lankovia, Hliník, Sedliská, Brezie, Osada Gažovia, Pod Suchou

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

Nižný Tajch, Na Hámre, Hrošovci, Pri kostole, Lazy, Potôčky, Hradnianka, V kruhu, Pod Stráňami, Bukovinka, Pod Holým vŕškom, Horné pole, HUTY, Piesky, Seč, U Novákov, Za Brezníkom, Košiare, Hanajovci, Sliačany, Majt nky, Hulákovia, Fuskov, Pod Magurou, Ústredie, Vŕštek pod Holubovým, Marček, Hanesy, Pod Plešovcom, Salatín, Brezie, U Kľukov, U Bašov, Brezie, Pleniska, Na doline, Seliská, Pod Rakytím, Laz, Palkovci, Golisovia, Vyšné záhrady, Janáčovce, Kutiny, Lány, Kobylie, Litvovské, Rovné pod Uhelným, Čiernavy, Breziny, Repiská, Laclavá, Pocestie, Burďakovce, Dumkovce, U Čambalov, Sázalka, Žrebíky, Zárieč - Keblov, Dúbie

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

Na Kavuli, Vlkovce, Babuliakovce, Sihelné, Gluchovka, Tarohovci, Sádky, Mistríky, Nad Hrádkom, Lúžková Skalka, Chovancovce, Za rybníkom, Nižovce, Jancovce, Horička, Drnovce, Platkovce, Drndovce, Doliny, Trávniky, Pod Kremnicou, Šuhová nad Hlbokou cestou, Štrbavovce, Na Láne, Pod Stáňami, Burdakovce, Paraštiná, Závozy, Parišovce, Pod Koškovcom, Homoľovce, Lúžky, Za kaštieľom, Trhanová, Grešakovce, Úložisko, Zadné zápotočné, Čulákovci, Pavlovka, Klimkovce

miesto inde

okres Žilina (2944x), Liptov (2464x), Orava (2235x), okres Liptovský Mikuláš (2104x), Turiec (2103x), okres Martin (1888x), okres Dolný Kubín (1660x), okres Čadca (1653x), okres Ružomberok (1527x), okres Turčianske Teplice (1151x), okres Bytča (1052x), okres Kysucké Nové Mesto (949x), Kysuce (714x), okres Tvrdošín (628x), okres Námestovo (454x), Žilina (402x), Nová Bystrica (347x), Dolný Kubín (282x), Ružomberok (270x), Liptovský Mikuláš (245x), Mošovce (226x), Zázrivá (223x), Štiavnik (221x), Kubín (220x), Blatnica (211x), Horný Vadičov (209x), Liptovské Revúce (204x), Trstená (196x), Nesluša (176x), Veličná (171x)

Podobné, Žilinský kraj:

18048x turistika, 12921x miesto, 1701x orientačný bod, 690x turistické informácie, 676x strom, 375x poľovnícky posed, 339x chranený strom, 334x prístrešok, altánok, 261x ohnisko, 207x štôlňa, 150x atrakcia, 145x miesto na piknik, 131x orientačná mapa, 81x studňa, 17x komín, 8x pamätník, bojisko, 4x väznica, 4x ZOO, 3x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.