Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Žilinský kraj

Pitná voda v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Žilinský kraj:, 1 z 17

Vrt MA - 2, Prameň Kollar, Živena TJ-3, prameň Európa, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, pitná voda, Vajcovka I, prameň, Vrt LŠH-1, Mädokýš Hviezdoslav, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, Antonín, prameň, Vojtech II, Prameň, Jozef II Z-1, Vojtech I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš pri cintoríne, Vyvieračka, prameň, Vajcovka, Napájadlo, Jazierce, Vajcovka 2, Prameň v potoku, Vajcovka 1, Termálny kúpeľný prameň Kaďa, Prameň, Prameň pri dom. č. 70, Studnička, Valentína BJ-101, prameň, prameň, Sirkový prameň, skruž, Studnička, Vodojem, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 2 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Termálny prameň Zlá voda, Kadlub na svahu, Kyselka, Sliačanská minerálka Teplica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Na láne, prameň, Prameň za domom č. 494, prameň, prameň, prameň, Rakytová, Zástupy, prameň, prameň, Kyselka v Račkovej doline, prameň, Pod Pätkovom, Vyšnosliačanský potok, Slatina pri Turci, prameň, Čičkov žliebok, prameň, prameň, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, Studnička, termal, Kadlub, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, Studnička, Termal, prameň, Kyselka, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 3 z 17

prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pramen pitna voda, Prameň 1955-2015, prameň, Kadlub, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 4 z 17

Márna, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, Studnička, prameň, Pramienka, Hôrka, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, ropný prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Ludrovčianka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zimná voda, prameň, Napájadlá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička pod Dubom, Studnička, prameň, Vodojem, prameň, prameň, Medokýš, Trstenica, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 5 z 17

Žimerová, prameň, prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, pitná voda, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, Medokýš, pitná voda, Prameň Delená voda, Ludrová, Vrt HV-103, pitná voda, pitná voda, Medokýš, Vajcovka pod Šarovkou, pitná voda, Vyšňanský medokýš, Žofia, Prameň na lúke, Medokýš, Kadlub pri mlyne, pitná voda, Vajcovka pod Pilskom, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Vajcovka pod Babiou Gorou, Medokýš v búdke, Vajcovka, Bory, Vajcovka v lese, Vrt J-2, Quelle, Vajcovka 2, Vajcovka 1, prameň, Prameň pod Kameničkou, prameň, Vajcovka, prameň, Medokýš Hlinavá, prameň, Vrt v záreze železnice, prameň, Vajcovka-Lazy, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt HNT-7, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 6 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Podrožianka, Medokýš, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt HV-107, prameň, Medokýš pod lesom, prameň, prameň, Slatina pod lesom, Sírny medokýš, Ráztoky, Kúpeľný prameň, Medokýš, prameň, Vyvieranie, Malužinská kyslá voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň, Kyselka, Prameň pod Žiarom I, Bešenovský Medokýš, Prameň pri potoku, prameň, pod Studenou dierou, prameň, Vajcovka na ľavom brehu potoka, prameň, prameň, Prameň pod Žiarom II, Medvedie, prameň, Budiš II B-1, Suchá vyvieračka, Suchá vyvieračka, Prameň pri poľnej ceste, Vajcovka, Rakytov, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, Dikula, prameň, prameň, Studnička, Prameň za travertínovým lomom, Medokýš

Pitná voda, Žilinský kraj:, 7 z 17

občasná vyvieračka, prameň, prameň, Turianka, prameň, prameň, prameň, Vajcovka 1, prameň, prameň, prameň, Smradľavá voda, prameň, Očný prameň, prameň, prameň, Suchá skruž, prameň, prameň, občasná, Medokýš v Konskéj, prameň, Hájsky medokýš, Vajcovka pri lesnej ceste, Vajcovka, Protipovodňová hrádza, prameň, Skruža, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Skruža, Očianka, Vrchlorský potok, prameň, Skruž, Túf, prameň, Dobrá voda spod Borovej, prameň, Vajcovka Poľany, prameň, prameň, prameň, prameň, suchá skruž, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prepadavá, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 8 z 17

Pramen u kaplnky sv. Anny, prameň, prameň, prameň, skruž, Medokýš pod chatou, Studnička, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš v Jakubovanoch, skruž, vyvieračka, Prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Čertová, Mária, prameň, prameň, prameň, Salatínka, vyvieračka, skruž, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 9 z 17

prameň, Vápenica, prameň, Kantorský potok - Prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Pekelná 1, prameň, prameň, prameň, Pekelná 3, prameň, Travertínová terasa, prameň, prameň, Ostredok, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, Pod Javorom, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Mineral, prameň, Michaľová, prameň, Hrachovisko, prameň, Studnička, prameň, Ivachnovský potok, prameň, prameň, Rohačky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Gážďovo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Stankovo, prameň, Prameň, Dielca, Studnička PEC, prameň, prameň, prameň, Podsalašky, Pod Kámením, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pred Vápenicou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Široká, prameň, prameň, prameň, Pekelná 2, železitý, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vŕšky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Slanicová

Pitná voda, Žilinský kraj:, 11 z 17

prameň, prameň, prameň, Tôranovo - Na peci, prameň, prameň, Minerálny prameň Slaná voda, prameň, prameň, prameň, Tvoranovo - pod Úplazom, prameň, Kalinový jarok, Studnička, prameň, prameň, Sokolčianka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Lackove tŕstia, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Čeremošná, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 12 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Pätkovo, Posledná voda, prameň, prameň, Pod Dlhými lazmi, Vápenica - Zrasce, Michaľová - dolinka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, Tvoranovo - na skale, prameň, prameň, Studánka, prameň rieky Revúca, Biela, prameň, Železitý, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Za pálenicou, prameň, Teplianka, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 13 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, VRT, Vidová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vodojem, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, v Skruži, Studnička, prameň, prameň, vrt, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Magulin jarok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 14 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Krivý jarok, Minerálny prameň, vyvieračka, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Rástočná, prameň, prameň, prameň, vyvieračky, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Bystrice, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Choča, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Škaredý potok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 15 z 17

prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka Patro, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Likavčanky, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka Strážová, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, pod stromom, Osobitô, 7 prameňov v Zimnej doline, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň rieky Biela Orava, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 16 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kráľová studňa, prameň, prameň, Tri Žliebky, prameň, Studnička, prameň, Šípková studnička, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Uhorčianka, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, Tiché, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Žilinský kraj:, 17 z 17

prameň, Túfová terasa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Studnička, prameň, Čutkov potok, prameň, Studnička pod Klucamanovou, prameň, prameň, Trlenská, prameň, prameň, Túfová terasa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, rúrka, prameň, prameň, Studnička, prameň

pitná voda inde

Liptov (1474x), okres Ružomberok (1113x), Ružomberok (389x), okres Liptovský Mikuláš (365x), Partizánska Ľupča (138x), Likavka (136x), Lúčky, okres RK (126x), Ľubochňa (121x), Liptovská Štiavnica (102x), okres Žilina (98x), Orava (96x), Turiec (95x), Biely Potok (87x), Podsuchá (79x), Kysuce (76x), Dúbrava, okres LM (74x), okres Martin (69x), Kalameny (69x), Valaská Dubová (69x), okres Čadca (66x), Liptovská Osada (65x), Hubová (64x), Černová (63x), Liptovské Sliače (59x), Malinô Brdo (58x), Lisková (55x), Liptovská Lúžna (50x), Vlkolínec (50x), Stankovany (42x), Turík (41x)
pitná voda v Liptov
pitná voda v okres Ružomberok
pitná voda v Ružomberok

Podobné, Žilinský kraj:

3370x stravovanie, 1839x pitná voda, 530x reštaurácia, 449x pohostinstvo, 137x kaviareň, 131x rýchle občerstvenie, 107x bar, 61x pizzéria, 34x donáška, 16x hamburger, 14x kebab, 12x ázijská reštaurácia, 11x verejný gril, 9x pivovar, 7x talianska reštaurácia, 5x automat na mlieko, 4x čína, 3x sushi, 1x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinsky-kraj.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.