Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Polom, Pri Rajčanke, Horevažie, Rovne, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Markovice, Pleš, Nad mlynom, Záhlodčie, Pod studničky, Suľkov, Podslivčia, Kostelné, Kaluže, Medzi cestami, Lúka, Lazúr, Šibenice, Predevsie, Brehy, Krzienok, Skotňa, Bielisko, Pod Háje, Kňazovica, Kňazova Lehota, Lopata, Hrabovo, Podhatie, Odlištie, Bobrovečky, Pri mlynci, Pod stenami, Podžiarie, Dolina, Vážne, Hôrka, Sedliská, Pri mlyne, Lány, Role, Na vršku, Šindliarky, Kotolnice, Slanická Osada, Nábrežie, Šimunov, Hore dolinkou, Šimunov jarok, Nižné Kamence, Lán, Pod Drobniou, Horná Skotňa, Dolinky, Bulvár

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Pod Hríbami, Kapustná záhrada, Dolu Lánie, Koryto, Panská jabloň, Záhradky, Prostredný Vadičov, Obora, Majerské sihote, Pri zápalkárni, Kolo, Ferkovská, Príslop, Kapustniská, Pod Lipkou, Záchrastie, Mlynský náhon, Trstie, Prístav, Pri škole, Kamence, Nižná Roveň, Vrchy, Nový Chlmec, Frambor, Depo, Nad Dielcom, Poddubie, Priehyba, Brezie, Horevažie pod hôrkou, Brehy, Zábreh, Rovne, Pred dolinkou, Jánošíkova, Prídavky, Stošianka, Vyše mesta od Kysuce, Grendeľ, Medzi cestami, Podstránie, Pod Skalkou, Závodie, Zadný lán, Za ulicou, Podchreničie, Biela Púť, Pred Malou dolinou, Pod majerom, Polsklady, Španie, Predmestie, Poruba - Gecel, Dvorec, Zadielie, Nižnianske záhrady, Blatná, Beňovolehotský, Jasná

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Veľká Iľanová, Kopanice, Podchraničie, Mičuchovské, Podvŕšky, Trstica, Pod Kosiskom, Pod Vornice i pod medzu, Sviňacia, Nad hôrkou, Vinica, Zastávek, Malý Bysterec, Kurienkovy, Pod skalkou, Záhumnice, Záhumnie, Sedlisko, Nad Šibenicami, Lániky, Dolný Kelčov, Predný bok, Nad mlynom, Rybník, Ovčovce, Panské Kopánky, Horekoncové, U Cipárov, U Solikov, U Dodulov, Ploštinček, Pavlíkovia, Klčoviská, Podlieskova, Spálenisko, Dielce, Záhradiska, Nad Pekelnov, Priečne, Chalúpkovo, Kopanica, Jamnické plesá, Kúty, Široké Horekončia, Orava Nižná, Noviny, U Sojkov, U Šulanov, Vŕšok, Lúčky medzi cestami, Jedľovník, Hlboké, Dučkov, U Veselkov, Sidorky, ZaMakovicou, Zadná Šatina, Močidlo, Pod Dolinkami, Upotočné

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

Záhrady, Hadiaskala, U Šupíkov, U Kadákov, Závodie, U Chalanov, Jelení grúň, Brdo, Lazy, Na Michalke, Turkov, U Kubalov, U Žilinčiarov, Šlamiarka, U Kuchajdov, Zlámana, Ustudničie, K matke Božej, Lúčka, Kratiny, Jančulova, Pod Skalinou, Pažite, Záhumnie od Vŕškov, Kaštiel, Urešie, Redika, Baradina, Pongrácovie, Dybalka, Raganov mlyn, Zalipňák, Kamenné pole, Nižné pole, Široké hore Končia, Sekcia B, Zádvorie, Nadsadie, Priehrada, Škradné, Ústie nad Priehradou, Podhorianka, Pred Uhlište, Záročné a Lániky, Záhumenie za záhradami, Kapustniská, Zlatné, Hájisko, Záhumnie od Sliača, Malý Šveškovec, Hájovňa Svidovo, Vyšné záhrady, Lánce, U Drľaka, Srňacie, U Červenčíka, Horný Kamenec, U Mozolíka, Rakytovec, Ski Park Racibor

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

U Romančíka, U Majtána, Piatková, Medzilužie, V Roháčoch, Nad cintorínom, Mičianovia, Hájovňa Michalová, Pod Hliniskom, U Maľovaníka, Na Lúčie, Mindákovci, Na vŕšku, Brehy, Sad, Chvastková, Močiar, Pažitie, Stodolisko, Ohrad, Starý majer, Hrehušky, U Lacov, Škrobák, Na chotári, Za Spratekom, Pod záhradkou, U Pistovčaka, Uhrová, U Hulíka, Nižné Flaky, U Dzurinov, Za záhradami, U Bľačov, U Muchu, U Cisárika, Na dlhé, Kišovia, Na doline, Lavrovky, Na Pleš, Do Ilovca, U Halgaši, Priosie, Na Stráži, Kapustnice, Plačiská, Nad Mostiskom, Výhoniská, U Mackov, Do poľa, Lúčky od vody, V Dolinke, Klin, Kozovia, Nadomie, Grenovia, Pod dvor, Nad Včelínom, Horná roveň

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

U Bogáni, Hranice, Záhumnie, Štvrtky, Pod Sviňankou, Za kamennou cestou, Bobovišné, Svinská lúka, Iľanovo, Na lán, Páterov klin, Okrúhlica, Predpekelná, U Ninikov, Nižné Stráne, Slaná Voda, U Nuchalov, Podhorie, Medzi vodami, Kúty, Močiare, Úšust, Pod hŕbkami, Záhrady, Dúbravy, Ponižej kríža, Na lúkach, Polom, Chalúpkova roľa, Sedlište, V Baničnom, Pred Baničným, Mierový háj, Pod kruh, Záhrady pri cintoríne, Za chrastie, Hrby, Záhrady, Široké, Sýkorka, Klinček, Lachovia, Staré Lazy, Priečnica, Do Stúp, Pavlová, triedička, Predné bôrie, Diel a Zadiel, Zábrež, Podhorné Sivákové, Nižné Kapustnice, Hromy, Štepník, Holienkovia, Kopanice pod jarkom, Talapkovia, Nad chalupami, Oblazy, Sagaci

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Rybník, Chalani, Chatová oblasť Pod Dobakom, Keraky, Červencovia, Hrby, Járky, Putiska, Zemani, Machajové, Šafárovské, Paseky, Pod poľanou, Liptovské Hole, Záhrady, Chrástky, Pod predný haj, Kutiny, Medzi haj, Za Plav, U Sobolov, Prosnia, Kapustné záhrady, Záhorčie, Pod štepmi, U Kubaščíkov, Za kostolom, Hldočín, Do Kňažovca, Za medzu, Skalica, Noskovec, Adamovec, Za kaštielom, Za jamou, Kraviarky, Za Lány, Pred Svarínom, Nad zábrehom, Pod cintorínom, Malkovská, Za višnie, Rovné, Perisko, Putiská, Mazúrovia, Strana, Vinica, Malé tŕstie, Prostredné lúky, Podbučky, Cezpolie, Predmlynie, Čerenka, Centrum (Čadca), Prieloh, Ružomberček, Kliny, Výhon, Lán

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Mršinisko, Pod dubom, Rovné pri kríži, Pod Kr -ovec, Podvršie, Pod Nedielku, Mlynárov jarok, Krúžky, Šadibolovia, Dlhé, Sekcia A, Smetanovské diely, Za Lazy, Mackova roľa, Bahná, Ostredok, Pochybov zárubok, Predná Ďurdinová, Za Váhom, Tri kopy, Sobolová, Brhlová, U Galjeríkov, Ostredok, Nad studienkami, Breh, Pod Lovisko, Močiar, Pri Bánovej, Solisko, Sekcia F, Obrázok, Prašivina, Sporinskovia, Sadisko, Košarisko, Sekcia E, Veľké tŕstie, Štiavnica, Pod stráňou, Kapitulovo, Lazisko, Chotáre pod hájom, Hanuška, Miškovia, Likavka, Holienkova, Červeňovia, Pod Úhradom, Predné Porubné, Pod Lysou, Nadsadisko, Zvonica, Za zahrady, Dolný vrch, Kočí zámok, U Valcuhov, Jama, Bašovňa, Podskaličie, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Paseky, Frankovia, Pustina, Ráztoky, Hony, Vyšné kapustniská, Bobčíkovce, Tižinky, Granátov zárubok, Pod kostolné, Rečenová, Niževsie, Kamenné, Ivor, Bachronovce, Rozkoš, Predky, Mančarské, U Pantokov, U Bielov, Koštíkovce, Burkov vrch, Kýčera črmná, Senkovo, U Blškov, Mičlovce, Nad Pakancom, Kraviarská, Medzi vodami, Jančulovia, Kopánky, Medveďovce, Brodkove, Bariny, Hančinovia, Puškátka, Nová Bystrica, Zichovia, Lazce, Jóbova ráztoka, Dolný sad, Záblatie, Lubce, Fulierovia, Močiary, Pišojovia, Dolová, Sekcia C, Za záhradkami, Doliny, Dolinky, Dolina, Zaháj, Foringovo, Nižnie, Rovnianka, Na vŕšku, Pod dúbravou, Vyšný Žarnov, Perinová

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Osobité, Ponad cesty, Kráčiny, Hlboč, Remenárka, Nad záhradami, Vŕšky, Podlubie, Slukov zárubok, Vrchvarta, Pod Skladmi, Závoz, Za jamy, Kubínov zárubok, Jaroše, Dlhé tále, Taranovia, Latošovo Podvratie, Nizne Sutarovce, Ninise, Uhlinsko, Pod Javorím, Stredný Madzín, Fojtová, Šulganov zárubok, U Vojtkov, Bieščare, Valuchovce, Marínovce, Uhelné, Kalabusi, Podpeklo, Na Hrby, Turkov, Dedovka, Kypusi, Závodskovia, Gajdošov vrch, Michali, Kosariska, Gulášovo Zahájčie, U Okuliari, U Tabacikov, Holiskovce, Soľné, Dolný Vadičov, Sedalovce, U Kulov, Novoť, U Rusnákov, Korčeci, Hrby, Kovalkove, Prielohy, Kilianka, Roveň od Váhu, Fojtci, Pri píle, Vysne Sutarovce, Medzi lúžky

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Žarnov, Dúbravky, Záhumnie, Možiešovce, Do stráňe, Čepelovce, Mrožčakov zárubok, Slopkov, Pod Stránie, Kubušov zárubok, Fojtovo, Pod kostolom, Za chrasť, Galovo, Švancari, Novoťanka, Lúčky, U Muchy, Štefanovo, Zavališe, Kučákov zárubok, Vavrišovo, Fojtovské rovne, Chlebov zárubok, Lazy, Roveň, Za parkanmi, Pod bučky, Fojstvie, Halnie, Na záhradkách, Dlhá lúka, Dzúrikovci, Nižný chotár, Pod Matejovou, U Tuhovcaka, Dolina, Danišovci, Vrchpriehona, Forbaky, Štefanová, U Jankov, Hornová, Krasničky, Gachy, Dolné hlavy, Sihoť, Staré lazy, pod Dierovou, Pod Javorníkom, U Bublov, Lány, Čerňanka, Konarovci, Hlinčanovo, Babišovci, Podjavorník, Dolné Lúčky, Hôra, Rovienky

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Pred kliny, Uhlište, Studená, Rakytiny, Ohrázka, Mikulašovo, Priesadiská, Babiše, Záhumnie, Zálochy, Kňazové, Bršlica, U Ptáka, Grúň, Klimčíkova raľa, Pod Ježom, Vápenica, Klokôtka, Grúňovo, Chotár, Huboňovo, Horná lúka, Vysoké, Janelov zárubok, Drbulovo, Špich, U Lacuchov, Sirov zárubok, Pod Zveriakom, Konopiská, Beľajky, Predné Haliny, Oravice, Vyšné Hraničky, Nižné Košariská, Keblov, Cudnákovci, Kamenisté, Brehy, U Zajacov, Vršok, U fajčiara, Za Hájom, Vyšný koniec, Tomáškovci, Badurovo, Taranovci, Četkovci, Gachovia, Pri kostole, Bartková, Magale, Čavošovo, U Privarčáka, Oravica, Brť, Bebčákovci, U Mudríkov, U klapky, U Bernátov

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

Revajov zárubok, Klukany, Za riekou, Mlynský náhon, Na Rovienky, U Bzdilov, Púchovská rieka, Pavlíkovci, Fojtovo závodie, Kianice, U mrenky, Niže papierne, Na Širokú, Koptákovce, U Janeskov, Pod hoľou, Záhumnie, Kosivné, Terchovnica, Rybarie Rástoka, U Belajov, Biely Kríž, Lisková záhrada, Doliny, Papíkovci, Doliny, Ostré, Kadurovci, Žľaby, Holáňovci, U Varmusov, Zákluka, Za Dúbravou, Mackov breh, Jankovo, Na trojak, Haliny, Chodníčky, U kvietka, Mazurovská, Dolné Suché, Prietrž, Dieliky, Kulovo, Kubové, U Marcov, Kamence, Žľaby, Chotárnô, Klasy, U Kurdeľa, Fojtová, Rieky, Latiborie, Kremeňovo, Osada Gažovia, Na kopci, Podkopec, Pod horou, U Slivov

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

Záplotie, Nižné Kamence, Kozov zárubok, Mročkovci, Zbýšovy, Pod roh Dubeň, Jamy, Rovne, Koptákovci, Mlichovci, Škorovci, Vyšné Košariská, Nad Paprudie, Partizánska, Tarabovia, Hrádok u cmitera, U Hrušky, Machajovo, Vyšné Riečky, Žiar, Varmusovci, U Plechov, U Cudrákov, U Holešov, Uhrová, Blažkovci, Birkovia, Skalka, Martakovia, U Trojákov, U Polievkov, U Rapáňov, U Vojtkov, Stráne, U Polčákov, Peciari, Pri kopci, U Holých, Benzekovská, Sopkov, Juríčkovce, Hanušovia, U Stavinohov, Hradnianka, Hažíci, Kľukovia, U Holazov, U Lukosekov, U Benkov, U Kurucov, Slameník, U Horníkov, Tutkovia, U Sivákov, Za Chmelincami, Slivkovský, Gáborovia, Nádolie, Pod priedomím, Sady

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

Banské, Rovňanov, U Madajov, U Šopora, Brestová, U Gablasov, Zavaskovce, U Cisárikov, Letkovci, Pleniska, U Šutarov, Pobrežie, Kádašová, Zbunovia, Gacovci, Karbašovci, Štepnica, U Mazurov, Krúpovce, Janinský.p, Gondekovci, Lukavica, Krtore, Hlinovia, Parišovce, Baranovo, U Jančíkov, Baranovský, Ridzákovia, U Ježíkov, Hubková Skalka, U Čuboňov, Frolovia, Kavičakovia, U Prasličákov, U Učníkov, Nad baňou, Trnkovia, Kozí vŕšok, U Chylíkov, Zelenovci, Pod lipkou, U Papíkov, U Vnukov, U Michaliskov, Pupišovia, Vyše dediny do Vinohradov, U Flintov, Didkovia, Mazurský, U Dedičov, U Fujakov, Cabukovia, Hoľa, Flašíkovci, U Tuščákov, U Jakubov, Za cmiterom, Šemrovia, Nižné Riečky

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

U Nekorancov, U Kordišov, Balogovia, Za Segiňom, U Haferov, Kukovia, Vyšný diel, Kostoly, U Kontrov, Brezie, U Stopkov, V kruhu, Balalovia, Nadomlyn, U Siheľňov, Cenigovia, U Sobkov, Vŕštek pod Holubovým, Hliník, Rašťakovia, Lobodášovci, U Bajakov, Romanovia, Majt nky, U Kovolikov, Ryšovia, Zjavkovia, Rakytov, Dolné pole, Dorociakovci, Na Hámre, Hulákovia, Dudkovci, Za Brezníkom, Fuskov, Seč, Grúnik, Potoky, Pod Stráňami, U Stuchlíkov, Bukovinka, U Koniarov, U Bednárov, Pleškovia, Seliská, Lašteky, U Grňákov, Marček, Piesky, Horné pole, Sádky, Hlavice, U Haferov, Krátkovia, Javorovci, Filovia, U Pantokov, U Polkov, U Škrabákov, Lazy

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

Potôčky, Gápel, Platkovce, Vrtielky, Hrošovci, Vlkovce, Žrebíky, Štrbavovce, Majtánky, HUTY, Kotliny, Šimulacká, Juríčkovce, Šuhová nad Hlbokou cestou, Sázalka, Ficková, Sucháňovce, Pod hájom, Gluchovka, U Trebulov, Za krovím, Pod Laštekom, Lány, Za rybníkom, Raková, Močiare, Majtánky, Nižný Tajch, U Kľukov, Na Vyšnej ceste, Rybarie u Paľucha, Repiská, Dlhé hony, Homoľovce, Potociarske, Pod Rakytím, Liskovce, Drndovce, Dlhé hony, Skokanovce

miesto inde

Liptov (2807x), Orava (2399x), Turiec (2389x), Kysuce (2079x), okres Žilina (1851x), okres Liptovský Mikuláš (1693x), okres Martin (1476x), okres Dolný Kubín (1437x), okres Čadca (1342x), okres Ružomberok (1115x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Bytča (699x), okres Námestovo (495x), okres Tvrdošín (469x), Žilina (348x), Nová Bystrica (346x), Ružomberok (336x), Dolný Kubín (284x), Liptovský Mikuláš (254x), Mošovce (224x), Vadičov (221x), Zázrivá (220x), Štiavnik (216x), Blatnica (208x), Horný Vadičov (197x), Trstená (195x), Liptovské Revúce (194x), Kubín (176x), Nesluša (172x)
miesto v Liptov
miesto v Orava
miesto v Turiec

Podobné, Žilinský kraj:

17922x turistika, 12173x miesto, 1728x orientačný bod, 1065x strom, 748x turistické informácie, 438x poľovnícky posed, 357x chranený strom, 344x prístrešok, altánok, 286x ohnisko, 190x štôlňa, 167x atrakcia, 153x miesto na piknik, 141x orientačná mapa, 84x studňa, 21x komín, 13x pamätník, bojisko, 6x ZOO, 4x väznica, 3x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.