Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Úboč, Frambor, Polom, Depo, Rovne, Nový Chlmec, Dukelská štvrť, Horevažie pod hôrkou, Niže mesta medzi cestami, Markovice, Kňazovica, Kňazova Lehota, Nad mlynom, Suľkov, Kostelné, Medzi cestami, Podslivčia, Skotňa, Šibenice, Brehy, Pod Háje, Bielisko, Hrabovo, Pleš, Lopata, Podhatie, Vážne, Záhlodčie, Odlištie, Bobrovečky, Hore dolinkou, Hôrka, Podžiarie, Lúka, Stráňa, Kaluže, Pri mlynci, Pod studničky, Pod stenami, Sedliská, Šimunov, Lazúr, Šimunov jarok, Lán, Dolina, Slanická Osada, Nábrežie, Nižné Kamence, Role, Šindliarky, Bulvár, Kapustniská, Dolinky, Krzienok, Kúty, Pod Drobniou

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Horná Skotňa, Lány, Predevsie, Kapustná záhrada, Dolu Lánie, Koryto, Záhradky, Panská jabloň, Obora, Majerské sihote, Kotolnice, Kolo, Ferkovská, Záchrastie, Trstie, Mlynský náhon, Pod Lipkou, Príslop, Ústie nad Priehradou, Závodie, Pri škole, Priehrada, Handliarka, Kamence, Frambor, Nad Dielcom, Pri Rajčanke, Horevažie, Pod Hríbami, Brehy, Zábreh, Poddubie, Prostredný Vadičov, Priehyba, Brezie, Kamenné pole, Vyše mesta od Kysuce, Grendeľ, Rovne, Jánošíkova, Pred dolinkou, Španie, Nižná Roveň, Pred Malou dolinou, Podstránie, Biela Púť, Dvorec, Briežky, Zadný lán, Podchreničie, Pod majerom, Medzi cestami, Pod Skalkou, Predmestie, Rovná, Blatná, Jasná, Beňovolehotský, Veľká Iľanová, Zadielie

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Záhumnice, Nižné Flaky, Sedlisko, Pod Vornice i pod medzu, Sviňacia, Kapustnice, Kopanice, Podchraničie, Trstica, Vinica, Nad hôrkou, Poruba - Gecel, Mičuchovské, Zastávek, Lániky, Sad, Nad Šibenicami, U Dodulov, U Cipárov, Pavlíkovia, Pod Kosiskom, Ovčovce, Dolný Kelčov, Ploštinček, Panské Kopánky, Rybník, Nad mlynom, Horekoncové, U Solikov, Pri mlyne, Chalúpkovo, Priečne, Široké Horekončia, Dielce, Spálenisko, Orava Nižná, Podlieskova, Hldočín, Klčoviská, Malý Bysterec, Nad Pekelnov, Kurienkovy, Záhradiska, Kúty, Kopanica, Jamnické plesá, Hlboké, Noviny, Sidorky, U Sojkov, Brdo, U Šupíkov, ZaMakovicou, U Žilinčiarov, Šlamiarka, Jedľovník, Upotočné, Závodie, Záhrady, U Šulanov

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

U Chalanov, Lazy, Na Michalke, Močidlo, Lúčky medzi cestami, U Veselkov, Hadiaskala, Jelení grúň, U Kubalov, Zadná Šatina, Vŕšok, U Kadákov, Turkov, Pod Dolinkami, Dučkov, Zlámana, Zalipňák, Pongrácovie, U Kuchajdov, Kratiny, Kaštiel, Redika, K matke Božej, Dybalka, Lúčka, Pažite, Urešie, Prístav, Pod Skalinou, Nižné pole, Prídavky, Zádvorie, Šafárovské, Vrchy, Nadsadie, Sekcia B, Stošianka, Malý Šveškovec, Podhorianka, Dúbravy, Sedlište, Široké hore Končia, Škradné, Záhumnie od Sliača, Pred Uhlište, Záročné a Lániky, Hájisko, Záhumnie od Sliača, Hájovňa Svidovo, Kapustniská, Vyšné záhrady, Záhumenie za záhradami, Lánce, Jamy, U Maľovaníka, U Mozolíka, Pod Hliniskom, Mičianovia, U Romančíka, Horný Kamenec

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

Nad cintorínom, Srňacie, U Drľaka, Medzilužie, Na vŕšku, Mindákovci, Na Lúčie, Rakytovec, U Červenčíka, Brehy, Ski Park Racibor, Polsklady, U Majtána, Chvastková, V Roháčoch, Za ulicou, Močiar, Piatková, Nižnianske záhrady, Veľká Koniarka, Hájovňa Michalová, Zlatné, Smetanovské diely, Cezpolie, Za Spratekom, Za kaštielom, U Pistovčaka, Obrázok, U Muchu, Ohrad, U Cisárika, U Dzurinov, Uhrová, Pažitie, U Hulíka, Škrobák, Hrehušky, U Bľačov, Stodolisko, U Lacov, Pod dúbravou, Na Pleš, Pod dvor, Raganov mlyn, Podvŕšky, Jančulova, U Halgaši, Kraviarky, Grenovia, Kišovia, Červeňovia, Nad Mostiskom, Járky, Horná roveň, Do Ilovca, Plačiská, Klin, U Bogáni, Priosie, Do poľa

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

Na doline, U Mackov, V Dolinke, Hranice, Kozovia, Výhoniská, Na Stráži, Na Stráni, Lavrovky, Nadomie, Lúčky od vody, Podhorie, Predpekelná, Pod skalkou, Svinská lúka, Okrúhlica, Páterov klin, Medzi vodami, Slaná Voda, Na lán, U Ninikov, Nižné Stráne, Predný bok, Močiare, Za kamennou cestou, Prievalec, Pod Sviňankou, Baradina, U Nuchalov, Úšust, Iľanovo, Štvrtky, Burkov vrch, Záhumnie od Vŕškov, Rečenová, Bobovišné, Ustudničie, Pavlová, Klinček, Za záhradami, Polom, Za chrastie, Mierový háj, Záhrady, Chalúpkova roľa, Pred Baničným, Lachovia, Sýkorka, Na lúkach, Ponižej kríža, Záhrady pri cintoríne, Chalani, Pod kruh, V Baničnom, Starý majer, Nad záhradami, Pod hŕbkami, Široké, Adamovec, Hrby

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Liptovské Hole, Paseky, Oblazy, Štepník, Predné bôrie, Kypusi, Záhrady, Talapkovia, Chatová oblasť Pod Dobakom, Nižné Kapustnice, Záhrady, Na chotári, Zábrež, Kalabusi, Hrby, Pod poľanou, Priečnica, Machajové, Podhorné Sivákové, Kopanice pod jarkom, Kúsky, Rybník, Nad chalupami, Diel a Zadiel, Červencovia, Do Stúp, Staré Lazy, Holienkovia, triedička, Putiska, Kliny, U Kubaščíkov, Korčeci, Mršinisko, Rovné pri kríži, Malkovská, Záhrada, Pod štepmi, Pod predný haj, Centrum (Čadca), Diel, Za medzu, Chrástky, Lán, Za Lány, Rovné, Putiská, Mlynárov jarok, Malé tŕstie, Strana, Ružomberček, Výhon, Prieloh, Pod Kr -ovec, Predmlynie, Podbučky, Pred Svarínom, Krúžky, Podvršie, Za Plav

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Medzi haj, Noskovec, Záhorčie, Mazúrovia, Prostredné lúky, U Sobolov, Pod cintorínom, Nad zábrehom, Prosnia, Pod Nedielku, Na dlhé, Skalica, Kapustné záhrady, Za višnie, Perisko, Kutiny, Za kostolom, Vápenica, Za jamou, Do Kňažovca, Pod dubom, Čerenka, Pod stráňou, Štiavnica, Holienkova, U Galjeríkov, Tri kopy, Hôrka, Za zahrady, Dolinky, Za Váhom, Šadibolovia, Lazisko, Solisko, Hanuška, Miškovia, Dolný vrch, Sporinskovia, Veľké tŕstie, Prašivina, Bahná, Nadsadisko, Predná Ďurdinová, Pochybov zárubok, Močiar, Mackova roľa, Likavka, Sihoť, Za Lazy, Sekcia E, Pod Lovisko, Dlhé, Sadisko, Sekcia F, Sobolová, Brhlová, Sekcia A, Zvonica, Pri Bánovej, Predné Porubné, Nad studienkami

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Ostredok, Pod Úhradom, Košarisko, Pod Lysou, Breh, Kapitulovo, Ostredok, Nad Včelínom, Chotáre pod hájom, Močiary, Frankovia, Nizne Sutarovce, Niževsie, Prielohy, Jančulovia, Turkov, Lazce, Fulierovia, Puškátka, Pustina, Mičlovce, Vyšné kapustniská, Medzi vodami, Mančarské, Nová Bystrica, Jóbova ráztoka, U Bielov, Bobčíkovce, Rozkoš, Kýčera črmná, Senkovo, U Blškov, Kopanica, Kraviarská, Kočí zámok, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Granátov zárubok, Jama, Nad Pakancom, Ráztoky, Hony, U Valcuhov, Paseky, Medveďovce, Dolný sad, Lubce, U Pantokov, Koštíkovce, Bachronovce, Záblatie, Tižinky, Bašovňa, Zichovia, Predky, Kamenné, Ivor, Pod kostolné, Hančinovia, Kopánky, Dlhé tále

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Ponad cesty, Slukov zárubok, Závoz, Na vŕšku, Perinová, Kovalkove, Pri píle, Vyšný Žarnov, Dolina, Podlubie, Vŕšky, Rovnianka, Osobité, Vrchvarta, Za záhradkami, Foringovo, Pod záhradkou, Dolinky, Sekcia C, Doliny, Pod Skladmi, Remenárka, Vysne Sutarovce, Bukovina, Za jamy, Kráčiny, Hlboč, Nižnie, Pišojovia, Ninise, Bieščare, Latošovo Podvratie, Pod Javorím, Holiskovce, U Muchy, Gulášovo Zahájčie, Zaháj, Šulganov zárubok, Sagaci, Keraky, Dolová, U Tuhovcaka, Gajdošov vrch, Dolný Vadičov, Na Hrby, Fojtová, U Vojtkov, Jaroše, Rovné pri kríži, Brodkove, Uhlinsko, Na vršku, Podpeklo, Sedalovce, Marínovce, Kosariska, Stredný Madzín, Michali, Závodskovia, Hromy

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Prielohy, U Kulov, Zemani, Novoť, Uhelné, Soľné, Kubínov zárubok, Dedovka, Valuchovce, Taranovia, U Lacuchov, Kilianka, Do stráňe, Čepelovce, U Rusnákov, Záhumnie, Možiešovce, Roveň od Váhu, Fojtci, Hrby, Záhumnie, Žarnov, Medzi lúžky, Dúbravky, Krasničky, Galovo, Štefanová, Staré lazy, Pod Javorníkom, Pod bučky, U Tabacikov, U Jankov, Za chrasť, Štefanovo, Dolné Lúčky, Na záhradkách, Roveň, Vavrišovo, Slopkov, Zavališe, Pod Stránie, Dzúrikovci, Čerňanka, Lúčky, Švancari, U Bublov, Gachy, Fojtovské rovne, Kučákov zárubok, U Okuliari, Fojtovo, Lány, Konarovci, Forbaky, Pod kostolom, Dlhá lúka, Chlebov zárubok, Vrchpriehona, Novoťanka, Mrožčakov zárubok

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Babišovci, Danišovci, Za parkanmi, Dolina, Grúň, Lazy, Hornová, Podjavorník, Fojstvie, Nižný chotár, Halnie, Hlinčanovo, Dolné hlavy, Kubušov zárubok, Babiše, Studená, Vysoké, Zálochy, Kňazové, Drbulovo, Sirov zárubok, Úboč, U Ptáka, Horná lúka, Klokôtka, Janelov zárubok, Vinica, Bôriny, Bršlica, Priesadiská, Chotár, Ohrázka, Uhlište, Pred kliny, Podskaličie, Hrádok, Grúň, Záhumnie, Pod Zveriakom, Klimčíkova raľa, Rakytiny, Rovienky, Konopiská, Pod Ježom, Grúňovo, Hôra, Špich, Huboňovo, Mikulašovo, Kianice, Biely Kríž, Brehy, Klukany, Rybarie Rástoka, Pod hoľou, Magale, Gachovia, Holáňovci, Oravica, Revajov zárubok

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

Na Rovienky, Doliny, Kamenisté, U Privarčáka, Papíkovci, Púchovská rieka, Taranovci, Mlynský náhon, U Mudríkov, U Zajacov, Doliny, Vršok, Oravice, Lisková záhrada, Zákluka, Háj, Fojtovo závodie, Pavlíkovci, Nižné Košariská, Kadurovci, Pri kostole, U Bernátov, Brť, Vyšný koniec, U Belajov, Bebčákovci, Keblov, Cudnákovci, Niže papierne, Beľajky, Badurovo, Žľaby, Predné Haliny, Na Širokú, Vyšné Hraničky, Terchovnica, Mackov breh, Čavošovo, Kosivné, Bartková, Tomáškovci, U fajčiara, U Varmusov, Za riekou, Za Dúbravou, Za Hájom, U mrenky, Četkovci, Koptákovce, U klapky, U Bzdilov, U Janeskov, Záhumnie, Ostré, Kubové, Na trojak, Nižné Kamence, Latiborie, Partizánska, Žľaby

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

Kulovo, Kremeňovo, Klasy, U Kurdeľa, Na kopci, Fojtová, U Marcov, Pod roh Dubeň, Prietrž, Chotárnô, Mazurovská, Škorovci, Koptákovci, Jankovo, Dolné Suché, Vyšné Košariská, Zbýšovy, Jamy, Nad Paprudie, Rieky, Dieliky, Záplotie, Mročkovci, Osada Gažovia, Haliny, U Slivov, Chodníčky, Mlichovci, Rovne, Kamence, Kozov zárubok, Hlinené, Pod horou, U kvietka, U Michaliskov, U Flintov, Karbašovci, U Stavinohov, U Učníkov, U Chylíkov, Pod priedomím, Za Chmelincami, Ridzákovia, Pupišovia, U Čuboňov, U Hrušky, Hliňanov vrch, Hradnianka, Sady, Machajovo, Flašíkovci, Pod lipkou, Lukavica, U Vojtkov, Uhrová, U Lukosekov, Pri kopci, Didkovia, Stráne, Kľukovia

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

Šemrovia, U Šutarov, U Plechov, Baranovo, U Fujakov, Hlinovia, Nad baňou, Hubková Skalka, Zbunovia, Gondekovci, U Papíkov, Brestová, Zavaskovce, U Tuščákov, U Horníkov, U Dedičov, Letkovci, Skalka, U Šopora, Juríčkovce, Banské, Blažkovci, U Holešov, Hrádok u cmitera, Slameník, U Holých, Nádolie, Benzekovská, Cabukovia, U Cudrákov, Balogovia, Žiar, Vyšné Riečky, U Jakubov, U Vnukov, Slivkovský, U Prasličákov, U Madajov, Sopkov, Parišovce, U Benkov, Martakovia, U Rapáňov, U Holazov, Kádašová, Trnkovia, Mazurský, Štepnica, Gacovci, Gáborovia, Frolovia, Hažíci, Hanušovia, Baranovský, Varmusovci, Birkovia, Tarabovia, Pleniska, U Mazurov, Kavičakovia

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

Za Segiňom, Peciari, U Nekorancov, U Gablasov, U Sivákov, U Polčákov, Nižné Riečky, U Polievkov, Janinský.p, U Trojákov, Kukovia, Rovňanov, Hoľa, U Kurucov, U Ježíkov, Krúpovce, Vyše dediny do Vinohradov, U Cisárikov, Kozí vŕšok, U Jančíkov, Krtore, U Kordišov, Za cmiterom, U Haferov, Zelenovci, Tutkovia, Pobrežie, U Haferov, Fuskov, U Pantokov, Romanovia, Nadomlyn, Cenigovia, Rakytov, Lobodášovci, U Stopkov, Zjavkovia, Grúnik, U Škrabákov, Piesky, U Grňákov, Magura, Kostoly, Seliská, Brezie, Javorovci, U Bednárov, Sádky, Marček, Rašťakovia, Filovia, Brezie, Krátkovia, Dudkovci, Lašteky, Dorociakovci, U Kovolikov, V kruhu, Pod Stráňami, U Polkov

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

Brezie, U Bajakov, Za Brezníkom, Pleškovia, Ryšovia, Bukovinka, Sedliská, U Koniarov, Vŕštek pod Holubovým, U Sobkov, Balalovia, Potoky, Seč, Horné pole, Hliník, U Stuchlíkov, Dolné pole, Vyšný diel, Brezie, U Kontrov, Majt nky, Hulákovia, Na Hámre, Hlavice, U Siheľňov, Doliny, Piesky, Na doline, Na Láne, Za kaštieľom, Klimkovce, Sázalka, Drnovce, Pri kostole, Pocestie, Ústredie, Raková, Skokanovce, Tatarkovka, HUTY

miesto inde

Liptov (2961x), Orava (2534x), Turiec (2475x), Kysuce (2134x), okres Žilina (2007x), okres Liptovský Mikuláš (1773x), okres Martin (1548x), okres Dolný Kubín (1523x), okres Čadca (1370x), okres Ružomberok (1189x), okres Turčianske Teplice (930x), okres Kysucké Nové Mesto (768x), okres Bytča (723x), okres Námestovo (515x), okres Tvrdošín (498x), Žilina (390x), Ružomberok (355x), Nová Bystrica (348x), Dolný Kubín (290x), Liptovský Mikuláš (266x), Vadičov (234x), Zázrivá (233x), Mošovce (226x), Štiavnik (221x), Blatnica (211x), Horný Vadičov (209x), Trstená (204x), Liptovské Revúce (201x), Kubín (178x), Veličná (177x)
miesto v Liptov
miesto v Orava
miesto v Turiec

Podobné, Žilinský kraj:

18364x turistika, 12780x miesto, 1704x orientačný bod, 1018x strom, 703x turistické informácie, 420x poľovnícky posed, 357x chranený strom, 330x prístrešok, altánok, 282x ohnisko, 190x štôlňa, 160x atrakcia, 152x miesto na piknik, 139x orientačná mapa, 83x studňa, 20x komín, 13x pamätník, bojisko, 5x ZOO, 4x väznica, 3x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.