Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Polom, Nový Chlmec, Horevažie, Rovne, Pri Rajčanke, Dukelská štvrť, Horevažie pod hôrkou, Niže mesta medzi cestami, Kňazovica, Markovice, Pleš, Kňazova Lehota, Záhlodčie, Suľkov, Medzi cestami, Podslivčia, Kostelné, Lazúr, Brehy, Skotňa, Šibenice, Bielisko, Lopata, Kapustná záhrada, Hrabovo, Koryto, Podhatie, Nad mlynom, Vážne, Role, Odlištie, Pod studničky, Šimunov jarok, Dolina, Pri mlyne, Pod stenami, Podžiarie, Kaluže, Lúka, Hôrka, Hore dolinkou, Pri mlynci, Na vršku, Sedliská, Bobrovečky, Pod Drobniou, Šimunov, Kotolnice, Lán, Nábrežie, Nižné Kamence, Lány, Slanická Osada, Dolinky, Bulvár, Krzienok

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Kapustniská, Predevsie, Horná Skotňa, Pod Háje, Pod Hríbami, Záhradky, Dolu Lánie, Panská jabloň, Ferkovská, Obora, Majerské sihote, Šindliarky, Pri zápalkárni, Príslop, Pod Lipkou, Trstie, Mlynský náhon, Kratiny, Záchrastie, Kamence, Ústie nad Priehradou, Nad Dielcom, Frambor, Depo, Kolo, Prostredný Vadičov, Zábreh, Brehy, Poddubie, Priehyba, Rovne, Grendeľ, Stošianka, Nižné pole, Prídavky, Vyše mesta od Kysuce, Pred dolinkou, Dvorec, Za ulicou, Podchreničie, Biela Púť, Podstránie, Pred Malou dolinou, Poruba - Gecel, Medzi cestami, Pod Skalkou, Pod majerom, Nižná Roveň, Závodie, Zadný lán, Predmestie, Španie, Veľká Iľanová, Blatná, Beňovolehotský, Zadielie, Nižnianske záhrady, Jasná, Pod Kosiskom, Vinica

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Podchraničie, Kapustnice, Podvŕšky, Kopanice, Trstica, Mičuchovské, Nad hôrkou, Sviňacia, Za Spratekom, Pod Vornice i pod medzu, Sad, Pod skalkou, Zastávek, Záhumnie, Lániky, Sedlisko, Nad Šibenicami, Záhumnice, Ovčovce, U Cipárov, Ploštinček, Pavlíkovia, Nad mlynom, Predný bok, Dolný Kelčov, Rybník, U Dodulov, Panské Kopánky, U Solikov, Horekoncové, Jamnické plesá, Podlieskova, Orava Nižná, Kurienkovy, Priečne, Záhradiska, Dielce, Široké Horekončia, Spálenisko, Malý Bysterec, Kopanica, Klčoviská, Nad Pekelnov, Chalúpkovo, Vŕšok, Lazy, Zadná Šatina, Lúčky medzi cestami, U Veselkov, ZaMakovicou, Brdo, U Kadákov, Dučkov, Jedľovník, U Šupíkov, Závodie, Pod Dolinkami, U Šulanov, U Žilinčiarov, U Sojkov

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

Hadiaskala, Turkov, U Kubalov, Močidlo, Na Michalke, Jelení grúň, Záhrady, Šlamiarka, Noviny, U Chalanov, Hlboké, Upotočné, Sidorky, Zlámana, Urešie, Pongrácovie, Podhorie, Lúčka, Kúty, Redika, U Kuchajdov, Dybalka, Zalipňák, Pod Skalinou, Baradina, Pažite, Kaštiel, Prístav, Jančulova, Raganov mlyn, Zábrež, Za kamennou cestou, Brezie, Podhorianka, Zádvorie, Jánošíkova, Škradné, Záhrady pri cintoríne, Kamenné pole, Nadsadie, Priehrada, Sedlište, Malý Šveškovec, Vrchy, Široké hore Končia, Pri škole, Sekcia B, Pred Uhlište, Stráne, Záročné a Lániky, Vyšné záhrady, Záhumnie od Sliača, Hájisko, Lánce, Hájovňa Svidovo, V Roháčoch, Chvastková, Pod Hliniskom, Brehy, U Majtána

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

U Drľaka, Srňacie, U Maľovaníka, U Mozolíka, Hájovňa Michalová, Na Lúčie, Mindákovci, Nad cintorínom, Horný Kamenec, Močiar, Mičianovia, Na vŕšku, Medzilužie, Polsklady, Ski Park Racibor, U Červenčíka, Rakytovec, U Romančíka, Piatková, Škrobák, U Cisárika, U Bľačov, U Muchu, Adamovec, Za záhradami, Uhrová, Hrehušky, U Lacov, Nižné Flaky, Stodolisko, U Dzurinov, U Pistovčaka, Ohrad, Pažitie, Pod hŕbkami, Cezpolie, U Hulíka, V Dolinke, Hranice, Na Pleš, Do Ilovca, Lúčky od vody, Kozovia, U Mackov, Kišovia, U Halgaši, Výhoniská, Na Stráži, Horná roveň, Lavrovky, Priosie, Nad Mostiskom, Grenovia, Plačiská, U Bogáni, Do poľa, U Ninikov, K matke Božej, Predky, Nižné Stráne

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

Na lán, Iľanovo, Predpekelná, Okrúhlica, Medzi vodami, Úšust, Záhumnie od Vŕškov, Solisko, Bobovišné, Ustudničie, Lazce, Svinská lúka, Močiare, U Nuchalov, Štvrtky, Kúty, Páterov klin, Pod Sviňankou, Slaná Voda, Za chrastie, Chalúpkova roľa, Dúbravky, Pod kruh, Pred Baničným, Dúbravy, Klinček, Široké, Hrby, Lachovia, Záhrady, Ponižej kríža, Priečnica, Starý majer, Polom, V Baničnom, Mierový háj, Na lúkach, Sýkorka, Pavlová, Staré Lazy, Predné bôrie, Chatová oblasť Pod Dobakom, Pod poľanou, Na dlhé, Oblazy, Talapkovia, Rybník, Za jamou, Putiska, Kalabusi, Šafárovské, Liptovské Hole, Machajové, triedička, Podhorné Sivákové, Paseky, Záhrady, Kapustniská, Do Stúp, Štepník

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Michali, Červencovia, Chalani, Holienkovia, Diel a Zadiel, Na chotári, Záhumenie za záhradami, Nad chalupami, Nižné Kapustnice, Sagaci, Záhrady, Pod dubom, Kliny, Za Lány, Za kostolom, Predmlynie, Kapustné záhrady, Prosnia, Krúžky, Rovné pri kríži, Medzi haj, Prieloh, Výhon, Za medzu, Kraviarky, Podbučky, Pod Kr -ovec, Ružomberček, Za višnie, Čerenka, U Sobolov, Vápenica, Nad zábrehom, Vinica, Rovné, Prostredné lúky, Centrum (Čadca), Noskovec, Hldočín, Skalica, Mršinisko, Perisko, Podvršie, Mazúrovia, U Kubaščíkov, Korčeci, Pred Svarínom, Putiská, Záhorčie, Za Plav, Mlynárov jarok, Zlatné, Malkovská, Strana, Malé tŕstie, Pod Nedielku, Za kaštielom, Pod štepmi, Pod predný haj, Lán

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Do Kňažovca, Pod cintorínom, Fojtci, Na doline, Sobolová, Brhlová, Lazisko, Zvonica, Za zahrady, Veľké tŕstie, Dlhé, Za Váhom, Pod dvor, Tri kopy, Šadibolovia, Močiar, Mackova roľa, Štiavnica, Pochybov zárubok, Klin, Nadsadisko, Predné Porubné, Pod Lovisko, Pod Úhradom, Košarisko, Hanuška, Járky, Sekcia E, Nad Včelínom, Holienkova, Za Lazy, Ostredok, Pod Lysou, Dolný vrch, Predná Ďurdinová, Sadisko, Smetanovské diely, Kapitulovo, Breh, Sihoť, Obrázok, Pod stráňou, Chotáre pod hájom, Prašivina, Červeňovia, Bahná, Sekcia F, Likavka, Miškovia, Sporinskovia, Pri Bánovej, Sekcia A, Nad studienkami, U Galjeríkov, Ostredok, Bachronovce, Nizne Sutarovce, Granátov zárubok, Močiary, Jančulovia, Lubce

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Mičlovce, U Blškov, Záblatie, Kopánky, Tižinky, Hančinovia, Pod kostolné, Dolný sad, Bašovňa, Kočí zámok, Rozkoš, Vyšné kapustniská, Bariny, Turkov, Senkovo, Paseky, Jama, U Pantokov, Puškátka, Jóbova ráztoka, Rečenová, Bobčíkovce, Hrby, Niževsie, Kamenné, Medzi vodami, Nad Pakancom, Kýčera črmná, U Bielov, Kraviarská, U Valcuhov, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Hony, Fulierovia, Frankovia, Nová Bystrica, Burkov vrch, Mančarské, Medveďovce, Koštíkovce, Ivor, Ráztoky, Pustina, Zichovia, Dolová, Závoz, Podlubie, Kovalkove, Pišojovia, Nad záhradami, Rovnianka, Nižnie, Osobité, Foringovo, Pod Skladmi, Vyšný Žarnov, Slukov zárubok, Sekcia C, Zaháj, Za záhradkami

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Hlboč, Remenárka, Ponad cesty, Vrchvarta, Na vŕšku, Nadomie, Pod dúbravou, Vysne Sutarovce, Kráčiny, Za jamy, Vŕšky, Perinová, Dolina, Doliny, Pod záhradkou, Dolinky, U Vojtkov, Bieščare, Dedovka, U Tabacikov, Novoť, Marínovce, Uhelné, U Kulov, Holiskovce, Kosariska, Do stráňe, Stredný Madzín, Kubínov zárubok, Uhlinsko, Keraky, Brodkove, U Okuliari, Dlhé tále, Dolný Vadičov, Ninise, Valuchovce, Hromy, Gulášovo Zahájčie, Latošovo Podvratie, Podpeklo, Sedalovce, Šulganov zárubok, Kopanice pod jarkom, Kypusi, Gajdošov vrch, Zemani, Jaroše, Na Hrby, Taranovia, Závodskovia, Soľné, Pod Javorím, Fojtová, Záhumnie, Roveň od Váhu, Záhumnie, Prielohy, Žarnov, Chrástky

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Dolné hlavy, Možiešovce, Kilianka, Čepelovce, Medzi lúžky, U Rusnákov, Pri píle, Hrby, Novoťanka, Danišovci, U Tuhovcaka, Podjavorník, Chlebov zárubok, Pod bučky, Švancari, U Bublov, Konarovci, U Jankov, Kučákov zárubok, Dolina, Dolné Lúčky, Hornová, Na záhradkách, Zavališe, Dlhá lúka, Roveň, Čerňanka, Štefanovo, Dzúrikovci, Nižný chotár, Lazy, Lány, Forbaky, U Muchy, Halnie, Babišovci, Fojstvie, Pod Stránie, Štefanová, Fojtovské rovne, Mrožčakov zárubok, Vrchpriehona, Pod Matejovou, Pod Javorníkom, Hlinčanovo, Krasničky, pod Dierovou, Za chrasť, Staré lazy, Lúčky, Galovo, Slopkov, Za parkanmi, Vavrišovo, Fojtovo, Kubušov zárubok, Pod kostolom, Gachy, Klimčíkova raľa, Drbulovo

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Bršlica, Klokôtka, U Ptáka, Mikulašovo, Grúň, Pod Ježom, Priesadiská, Vysoké, Záhumnie, Janelov zárubok, Kňazové, Rakytiny, Zálochy, Horná lúka, Chotár, Studená, Podskaličie, Hôra, Ohrázka, Konopiská, Rovienky, Grúňovo, Babiše, Špich, Huboňovo, Pod Zveriakom, Uhlište, Sirov zárubok, Pred kliny, U Lacuchov, Koptákovce, Mackov breh, Oravice, Gachovia, Papíkovci, Na Širokú, Mlynský náhon, Klukany, Doliny, Predné Haliny, Kamenisté, Beľajky, U Privarčáka, Oravica, Za Dúbravou, Četkovci, Na Rovienky, Záhumnie, U Belajov, Ostré, U Janeskov, Nižné Košariská, Kosivné, Bebčákovci, Cudnákovci, Fojtovo závodie, Revajov zárubok, U fajčiara, Taranovci, Keblov

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

Badurovo, Za riekou, Kadurovci, Vyšné Hraničky, Zákluka, Terchovnica, Magale, Biely Kríž, Doliny, Za Hájom, Púchovská rieka, U Bzdilov, Pod hoľou, U mrenky, Holáňovci, U Bernátov, U Mudríkov, Pavlíkovci, Kianice, Vyšný koniec, Pri kostole, U Varmusov, Lisková záhrada, Brť, Niže papierne, Žľaby, Brehy, Bartková, Rybarie Rástoka, U klapky, U Zajacov, Vršok, Čavošovo, Tomáškovci, Rieky, Mlichovci, Mazurovská, Záplotie, Na kopci, Partizánska, U kvietka, Latiborie, Rovne, Fojtová, Jamy, Haliny, Koptákovci, U Slivov, Zbýšovy, Dieliky, Chodníčky, U Kurdeľa, Kremeňovo, Podkopec, Mročkovci, Klasy, Osada Gažovia, Prietrž, Nižné Kamence, Nad Paprudie

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

Pod horou, Pod roh Dubeň, Kulovo, Škorovci, Vyšné Košariská, Dolné Suché, Chotárnô, U Marcov, Kubové, Kozov zárubok, Na trojak, Kamence, Žľaby, Jankovo, U Cudrákov, U Sivákov, Tarabovia, Ridzákovia, U Holých, Cabukovia, U Fujakov, U Šopora, U Prasličákov, Pod priedomím, Hanušovia, Gáborovia, Nižné Riečky, Rovňanov, Nad baňou, Zelenovci, Banské, U Dedičov, Za cmiterom, Juríčkovce, Slameník, Vyše dediny do Vinohradov, Za Chmelincami, Janinský.p, U Vojtkov, Frolovia, U Vnukov, U Trojákov, Peciari, Baranovo, Pod lipkou, U Chylíkov, U Lukosekov, Blažkovci, Kavičakovia, Slivkovský, Štepnica, U Madajov, Letkovci, Baranovský, U Horníkov, Hlinovia, U Cisárikov, Balogovia, Benzekovská, Karbašovci

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

Didkovia, U Benkov, U Polievkov, Hubková Skalka, U Kordišov, Hradnianka, Kádašová, Lukavica, Za Segiňom, Kozí vŕšok, Hoľa, Pobrežie, U Kurucov, Parišovce, Uhrová, U Tuščákov, U Plechov, Zavaskovce, U Michaliskov, Gacovci, Hrádok u cmitera, U Haferov, Stráne, Kľukovia, Žiar, U Hrušky, U Holazov, Šemrovia, Machajovo, Gondekovci, Varmusovci, Trnkovia, U Holešov, Pleniska, Zbunovia, Vyšné Riečky, U Polčákov, Mazurský, U Flintov, U Stavinohov, Krtore, Birkovia, U Rapáňov, U Ježíkov, Flašíkovci, Pri kopci, U Nekorancov, Pupišovia, Brestová, U Mazurov, Sady, Hažíci, U Papíkov, U Gablasov, U Učníkov, Sopkov, Martakovia, U Jančíkov, Krúpovce, Skalka

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

Tutkovia, Kukovia, U Jakubov, U Šutarov, U Čuboňov, Nádolie, U Bednárov, Za Brezníkom, V kruhu, Bukovinka, Dudkovci, Kostoly, Vyšný diel, Horné pole, Rakytov, Lobodášovci, Cenigovia, Zjavkovia, Dolné pole, U Kovolikov, U Stopkov, Brezie, U Stuchlíkov, Sádky, Marček, Fuskov, Krátkovia, Balalovia, Nadomlyn, Potoky, Rašťakovia, U Haferov, Seč, Seliská, U Koniarov, Pleškovia, Hlavice, Piesky, Dorociakovci, U Sobkov, Na Hámre, Javorovci, Majt nky, U Grňákov, U Bajakov, Hliník, Grúnik, Ryšovia, U Pantokov, U Kontrov, Vŕštek pod Holubovým, U Polkov, Pod Stráňami, Filovia, U Škrabákov, Romanovia, Lašteky, Hulákovia, U Siheľňov, Homoľovce

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

Potociarske, U Trebulov, U Čambalov, Dolný Háj, Drndovce, Janáčovce, Dlhé hony, Za rybníkom, Kotliny, Majtánky, Pod Laštekom, Rybarie u Paľucha, Poľanka, Na doline, Lipová, Pod Brezinou, Jancovce, Tatarkovka, Sihelné, Červené, Horička, Nižovce, Chovancovce, Laclavá, Gápel, Raková, Hrady od Lánu, Pod Stáňami, Repiská, Kutiny, Hlobíci, Skotňa, U Prpov, Čulákovci, Štrbavovce, U Šubíkov, Obrazná, U Beloňov, Doliny, Pod Rakytím

miesto inde

Liptov (2808x), Orava (2410x), Turiec (2389x), Kysuce (2079x), okres Žilina (1851x), okres Liptovský Mikuláš (1693x), okres Martin (1476x), okres Dolný Kubín (1438x), okres Čadca (1342x), okres Ružomberok (1116x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Bytča (699x), okres Námestovo (505x), okres Tvrdošín (469x), Žilina (348x), Nová Bystrica (346x), Ružomberok (335x), Dolný Kubín (284x), Liptovský Mikuláš (254x), Mošovce (224x), Vadičov (221x), Zázrivá (220x), Štiavnik (216x), Blatnica (208x), Horný Vadičov (197x), Trstená (195x), Liptovské Revúce (194x), Kubín (177x), Nesluša (172x)
miesto v Liptov
miesto v Orava
miesto v Turiec

Podobné, Žilinský kraj:

18099x turistika, 12184x miesto, 1741x orientačný bod, 1088x strom, 806x turistické informácie, 462x poľovnícky posed, 374x prístrešok, altánok, 356x chranený strom, 298x ohnisko, 190x štôlňa, 176x atrakcia, 153x miesto na piknik, 142x orientačná mapa, 85x studňa, 19x komín, 13x pamätník, bojisko, 6x ZOO, 4x väznica, 1x horáreň, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.