Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Polom, Horevažie, Rovne, Zálochy, Frambor, Depo, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Kňazovica, Pleš, Lopata, Markovice, Záhlodčie, Lúka, Kaluže, Medzi cestami, Suľkov, Podslivčia, Krzienok, Dolinky, Skotňa, Predevsie, Šibenice, Brehy, Bielisko, Pod Háje, Kňazova Lehota, Hrabovo, Kapustná záhrada, Nad mlynom, Vážne, Podhatie, Role, Bobrovečky, Odlištie, Hôrka, Podžiarie, Pod stenami, Kostelné, Pod studničky, Pri mlynci, Hore dolinkou, Sedliská, Pri mlyne, Dolina, Šimunov jarok, Šimunov, Nábrežie, Lán, Lazúr, Pod Drobniou, Slanická Osada, Nižné Kamence, Na vršku, Lány, Kotolnice

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Šindliarky, Kapustniská, Bulvár, Horná Skotňa, Pod Hríbami, Koryto, Panská jabloň, Záhradky, Dolu Lánie, Prostredný Vadičov, Obora, Majerské sihote, Pri zápalkárni, Ferkovská, Kratiny, Zalipňák, Príslop, Pod Lipkou, Trstie, Prístav, Mlynský náhon, Záchrastie, Závodie, Kamence, Nižná Roveň, Nový Chlmec, U Hlubiny, Nad Dielcom, Pri Rajčanke, Priehyba, Brehy, Horevažie pod hôrkou, Poddubie, Zábreh, Kolo, Kamenné pole, Grendeľ, Prídavky, Jánošíkova, Podhorianka, Pred dolinkou, Vyše mesta od Kysuce, Rovne, Biela Púť, Podstránie, Poruba - Gecel, Podchreničie, Predmestie, Pod majerom, Medzi cestami, Za ulicou, Pod Skalkou, Dvorec, Zadný lán, Pred Malou dolinou, Zadielie, Nižnianske záhrady, Blatná, Lániky, Beňovolehotský

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Jasná, Veľká Iľanová, Mičuchovské, Pod Vornice i pod medzu, Za Spratekom, Pod Kosiskom, Podchraničie, Trstica, Nad hôrkou, Vinica, Kopanice, Sviňacia, Kapustnice, Zastávek, Iľanovo, Sedlisko, Záhumnie, Sad, Nad Šibenicami, Kurienkovy, Záhumnice, Ovčovce, U Dodulov, Nad mlynom, Pavlíkovia, U Solikov, Horekoncové, Dolný Kelčov, U Cipárov, Rybník, Panské Kopánky, Široké Horekončia, Nad Pekelnov, Priečne, Chalúpkovo, Kopanica, Spálenisko, Klčoviská, Záhradiska, Kúty, Orava Nižná, Dielce, Podlieskova, Jamnické plesá, Malý Bysterec, Záhrady, Pod Dolinkami, Na Michalke, Močidlo, Jelení grúň, Závodie, U Kadákov, U Veselkov, U Kubalov, ZaMakovicou, U Šupíkov, Turkov, Šlamiarka, Noviny, U Žilinčiarov

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

U Chalanov, Hadiaskala, Zadná Šatina, Sidorky, Vŕšok, Upotočné, Brdo, Lúčky medzi cestami, Mičianovia, Lazy, Dučkov, Jedľovník, U Šulanov, Hlboké, U Sojkov, Baradina, Redika, Za kamennou cestou, Zlámana, Pod Skalinou, Záhumnie od Vŕškov, Pažite, Lúčka, Ustudničie, Dybalka, Kaštiel, U Kuchajdov, Brezie, Pongrácovie, Zádvorie, Dúbravy, Ponižej kríža, Vrchy, Pri škole, Škradné, Priehrada, Nadsadie, Ústie nad Priehradou, Široké hore Končia, Stošianka, Šafárovské, Nižné pole, Sedlište, Sekcia B, Záročné a Lániky, Vyšné záhrady, Hájisko, Záhumnie od Sliača, Stráne, Pred Uhlište, Lánce, Hájovňa Svidovo, Záhumenie za záhradami, Polsklady, U Drľaka, Močiar, U Maľovaníka, Horný Kamenec, Brehy, V Roháčoch

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

Ski Park Racibor, Chvastková, U Červenčíka, Na vŕšku, Mindákovci, Nad cintorínom, U Majtána, U Mozolíka, Rakytovec, Na Lúčie, Pod Hliniskom, Zlatné, Španie, Medzilužie, Hájovňa Michalová, U Romančíka, Piatková, U Muchu, U Cisárika, Gažovia, Perisko, U Dzurinov, Machajové, Hrehušky, Škrobák, Pažitie, Adamovec, Ohrad, U Pistovčaka, Uhrová, U Hulíka, U Lacov, Stodolisko, U Bľačov, Nižné Flaky, Hranice, Grenovia, Lúčky od vody, Do Ilovca, U Bogáni, Nad Včelínom, Do poľa, V Dolinke, U Halgaši, Horná roveň, Podvŕšky, Raganov mlyn, U Mackov, Na Pleš, Na doline, Nad Mostiskom, Červeňovia, Plačiská, Pod Skladmi, Jančulova, Na Stráži, Kozovia, Výhoniská, Lavrovky, Kišovia

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

Na lán, Štvrtky, Burkov vrch, Urešie, Slaná Voda, Pod skalkou, U Ninikov, Nižné Stráne, U Nuchalov, Predpekelná, Pod Sviňankou, Predky, Záhumnie, Kapustné záhrady, K matke Božej, Svinská lúka, Močiare, Predný bok, Páterov klin, Úšust, Podhorie, Okrúhlica, Medzi vodami, Bobovišné, Lazce, Kúty, Polom, Priečnica, Klinček, Široké, Ploštinček, Mierový háj, Na lúkach, V Baničnom, Pod kruh, Srňacie, Sýkorka, Pred Baničným, Záhrady, Lachovia, Záhrady pri cintoríne, Za chrastie, Chalúpkova roľa, Nad chalupami, Pavlová, Hrby, Predné bôrie, Holienkovia, Latošovo Podvratie, Putiska, Podhorné Sivákové, Rybník, Liptovské Hole, Záhrady, Záhrady, Oblazy, Chatová oblasť Pod Dobakom, Nižné Kapustnice, Chalani, Paseky

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Kopanice pod jarkom, Na chotári, Gulášovo Zahájčie, Staré Lazy, Do Stúp, Štepník, Diel a Zadiel, Zábrež, Kapustniská, Malý Šveškovec, Červencovia, Keraky, triedička, Talapkovia, Pod poľanou, Vinica, Predmlynie, Kliny, Za záhradami, Pred Svarínom, Pod dubom, Chrástky, Starý majer, Podvršie, Na dlhé, Za kostolom, Strana, Medzi haj, Krúžky, Lán, Za kaštielom, Za višnie, Pod cintorínom, Za Lány, Mazúrovia, Čerenka, Za jamou, Pod štepmi, Pod predný haj, Prieloh, Malé tŕstie, Mlynárov jarok, Malkovská, Kraviarky, Kúty, Podbučky, U Sobolov, Priosie, Prosnia, Dolumestie, Korčeci, Centrum (Čadca), U Kubaščíkov, Skalica, Do Kňažovca, Pod Kr -ovec, Prostredné lúky, Putiská, Ružomberček, Rovné

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Cezpolie, Pod Nedielku, Za Plav, Pod hŕbkami, Žrebíky, Za medzu, Záhorčie, Noskovec, Výhon, Nad zábrehom, Mršinisko, Hldočín, Rovné pri kríži, Kapitulovo, Sporinskovia, Chotáre pod hájom, Holienkova, Košarisko, Veľké tŕstie, Likavka, Dlhé, Predná Ďurdinová, Pod dvor, Mackova roľa, Sekcia F, Ostredok, Zvonica, Predné Porubné, Kostolná, Šadibolovia, Prašivina, Sobolová, Brhlová, Obrázok, Za zahrady, Pod Úhradom, Štiavnica, Pod Lovisko, Pod Lysou, Za Váhom, Pochybov zárubok, Solisko, Sekcia A, Miškovia, Hanuška, U Galjeríkov, Za Lazy, Ostredok, Smetanovské diely, Klin, Močiar, Breh, Nadsadisko, Tri kopy, Lazisko, Nad studienkami, Pod stráňou, Bahná, Pri Bánovej, Sadisko, Dolný vrch

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Járky, Sekcia E, Bobčíkovce, Tižinky, Kosariska, Ivor, Rozkoš, Brodkove, Záblatie, Jančulovia, Kopánky, Niževsie, Zichovia, Pustina, Senkovo, Kočí zámok, Frankovia, Ráztoky, U Pantokov, Jama, Pod kostolné, Vyšné kapustniská, U Bielov, Mičlovce, Nová Bystrica, Lubce, U Blškov, Kamenné, Nad Pakancom, Jóbova ráztoka, Kýčera črmná, Bašovňa, Paseky, Hony, Koštíkovce, Granátov zárubok, Kraviarská, Rečenová, Hrby, Dolný sad, Hančinovia, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Mančarské, Bachronovce, Medveďovce, Močiary, Fulierovia, Bariny, Medzi vodami, Puškátka, Ponad cesty, Za záhradkami, Dolinky, Dolina, Vŕšky, Kráčiny, Doliny, Dlhé tále, Dolová, Remenárka

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Pod dúbravou, Nad záhradami, Závoz, Vrchvarta, Foringovo, Sekcia C, Hlboč, Pišojovia, Perinová, Za jamy, Osobité, Slukov zárubok, Zaháj, Rovnianka, Kovalkove, Vyšný Žarnov, Nadomie, Nižnie, Podlubie, Na vŕšku, Pod Javorím, U Kulov, Fojtová, Podpeklo, Bieščare, U Okuliari, Kubínov zárubok, Ninise, Novoť, U Tuhovcaka, Na Hrby, Michali, Zemani, Jaroše, Šulganov zárubok, U Muchy, Dedovka, Turkov, Hromy, Sagaci, Prielohy, Kalabusi, Uhelné, U Valcuhov, Stredný Madzín, Kypusi, Závodskovia, Soľné, Pod záhradkou, Nizne Sutarovce, Gajdošov vrch, Valuchovce, Holiskovce, Uhlinsko, Marínovce, Sedalovce, Dolný Vadičov, Hrby, Čepelovce, Pri píle

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Žarnov, Dúbravky, Vysne Sutarovce, Roveň od Váhu, Možiešovce, Fojtci, Medzi lúžky, Kilianka, Do stráňe, Záhumnie, U Rusnákov, Vavrišovo, Štefanovo, Pod Javorníkom, Krasničky, Zavališe, Danišovci, U Tabacikov, U Jankov, Babišovci, Chlebov zárubok, Halnie, pod Dierovou, Čerňanka, Vrchpriehona, Forbaky, Hornová, Pod Stránie, Staré lazy, Nižný chotár, Taranovia, Za chrasť, Za parkanmi, U Bublov, Konarovci, Dzúrikovci, Sihoť, Gachy, Novoťanka, Dlhá lúka, Fojtovo, Štefanová, U Vojtkov, Podjavorník, Fojtovské rovne, Dolné hlavy, Lúčky, Pod bučky, Mrožčakov zárubok, Na záhradkách, Roveň, Lány, Lazy, Dolné Lúčky, Kubušov zárubok, Pod kostolom, Slopkov, Hlinčanovo, Pod Matejovou, Dolina

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Švancari, Kučákov zárubok, Galovo, Fojstvie, Grúňovo, Studená, Pod Ježom, Grúň, Janelov zárubok, Drbulovo, Huboňovo, Podskaličie, Ohrázka, Rovienky, Klimčíkova raľa, Chotár, Špich, Priesadiská, Záhumnie, Rakytiny, Vysoké, Klokôtka, Sirov zárubok, U Ptáka, Vápenica, Horná lúka, Kňazové, Mikulašovo, Uhlište, Pod Zveriakom, Babiše, Pred kliny, Hôra, Konopiská, U Lacuchov, Bršlica, Mlynský náhon, Beľajky, Kamenisté, Čavošovo, Taranovci, Gachovia, Biely Kríž, Klukany, Vyšný koniec, Revajov zárubok, U mrenky, Vršok, Vyšné Hraničky, Za Dúbravou, Predné Haliny, Terchovnica, Brehy, Doliny, Ostré, Doliny, Oravice, Kosivné, U Zajacov, U klapky

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

Bebčákovci, Pri kostole, U Varmusov, Pod hoľou, Pavlíkovci, U Janeskov, U Bernátov, U Belajov, Tomáškovci, Koptákovce, U Mudríkov, Niže papierne, Žľaby, Cudnákovci, Oravica, Za Hájom, Brť, Kadurovci, Púchovská rieka, Na Širokú, Záhumnie, Za riekou, Badurovo, U fajčiara, Rybarie Rástoka, Teplička, Zákluka, Četkovci, Papíkovci, Magale, Nižné Košariská, Keblov, Fojtovo závodie, Kianice, Bartková, U Bzdilov, Lisková záhrada, Holáňovci, U Privarčáka, Na Rovienky, Mackov breh, Rieky, Fojtová, Mlichovci, Mazurovská, Mročkovci, Záplotie, U Slivov, Rovne, Haliny, Nižné Kamence, Zbýšovy, Jamy, U Marcov, Pod horou, Vyšné Košariská, Žľaby, Dolné Suché, Klasy, Prietrž

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

U Kurdeľa, Kozov zárubok, Škorovci, Chodníčky, Kubové, Nad Paprudie, Kulovo, U kvietka, Partizánska, Kremeňovo, Pod roh Dubeň, Kamence, Na kopci, Koptákovci, Latiborie, Jankovo, Chotárnô, Na trojak, Dieliky, Pod priedomím, Baranovo, Pod lipkou, U Holých, U Kordišov, Za cmiterom, Hažíci, Krtore, U Trojákov, Hoľa, U Mazurov, U Michaliskov, Karbašovci, Benzekovská, Baranovský, Machajovo, U Kurucov, U Vnukov, U Holešov, U Stavinohov, Blažkovci, Varmusovci, Gacovci, Brestová, Hrádok u cmitera, Slivkovský, Rovňanov, Zelenovci, U Jančíkov, U Učníkov, Gondekovci, Krúpovce, Nižné Riečky, U Lukosekov, Kukovia, Štepnica, Stráne, U Polievkov, Zbunovia, U Papíkov, Pobrežie

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

Kľukovia, Žiar, U Cudrákov, U Hrušky, U Holazov, U Flintov, U Rapáňov, Hanušovia, Nad baňou, U Ježíkov, U Prasličákov, Sopkov, Ridzákovia, Birkovia, Juríčkovce, Kozí vŕšok, Martakovia, Lukavica, Za Chmelincami, U Čuboňov, Frolovia, Mazurský, Banské, Pri kopci, U Benkov, Didkovia, U Tuščákov, Kádašová, Nádolie, U Polčákov, U Gablasov, Peciari, Hlinovia, Cabukovia, Hradnianka, Tarabovia, Uhrová, U Haferov, U Vojtkov, Balogovia, U Jakubov, Hubková Skalka, Zavaskovce, Tutkovia, Janinský.p, Gáborovia, Slameník, U Horníkov, U Chylíkov, U Sivákov, U Plechov, U Madajov, Parišovce, U Dedičov, Pleniska, Sady, Letkovci, Skalka, Za Segiňom, Pupišovia

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

U Nekorancov, U Šopora, U Fujakov, Vyše dediny do Vinohradov, Šemrovia, U Cisárikov, U Šutarov, Vyšné Riečky, Trnkovia, Flašíkovci, Kavičakovia, Kostoly, Balalovia, Majt nky, Zjavkovia, Krátkovia, Hulákovia, Dorociakovci, U Koniarov, Horné pole, Seč, Cenigovia, U Stuchlíkov, U Pantokov, Javorovci, U Siheľňov, Piesky, U Bajakov, Pleškovia, U Bednárov, Ryšovia, U Haferov, V kruhu, U Grňákov, Fuskov, U Kovolikov, U Polkov, U Stopkov, Za Brezníkom, U Škrabákov, Lobodášovci, Grúnik, Nadomlyn, Seliská, Pod Stráňami, Sádky, Vŕštek pod Holubovým, Bukovinka, Potoky, U Sobkov, Dudkovci, Hliník, Rakytov, Vyšný diel, Dolné pole, U Kontrov, Filovia, Rašťakovia, Na Hámre, Brezie

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

Romanovia, Hlavice, Marček, Lašteky, Šimulacká, Jancovce, Na Vyšnej ceste, Obrazná, Homoľovce, Raková, Sázalka, Za krovím, Drnovce, Adamkovce, Pod Stáňami, Majtánky, Chovancovce, Za rybníkom, Kutiny, Hrady od Lánu, Piesky, Dumkovce, Na Láne, Burďakovce, Potociarske, Janáčovce, Vyše kríža, Trávniky, U Novákov, Hliny, Grešakovce, Gápel, U Bigošov, U Beľanov, Lúžky, Repiská, Za kaštieľom, Babuliakovce, Skokanovce, Klin

miesto inde

Liptov (2816x), Orava (2412x), Turiec (2391x), Kysuce (2079x), okres Žilina (1850x), okres Liptovský Mikuláš (1701x), okres Martin (1478x), okres Dolný Kubín (1438x), okres Čadca (1342x), okres Ružomberok (1116x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Bytča (699x), okres Námestovo (507x), okres Tvrdošín (469x), Žilina (348x), Nová Bystrica (346x), Ružomberok (335x), Dolný Kubín (284x), Liptovský Mikuláš (254x), Mošovce (224x), Vadičov (221x), Zázrivá (219x), Štiavnik (216x), Blatnica (208x), Horný Vadičov (197x), Trstená (195x), Liptovské Revúce (194x), Kubín (177x), Nesluša (172x)
miesto v Liptov
miesto v Orava
miesto v Turiec

Podobné, Žilinský kraj:

18211x turistika, 12195x miesto, 1782x orientačný bod, 1089x strom, 832x turistické informácie, 474x poľovnícky posed, 381x prístrešok, altánok, 356x chranený strom, 303x ohnisko, 193x štôlňa, 177x atrakcia, 153x miesto na piknik, 146x orientačná mapa, 85x studňa, 20x komín, 13x pamätník, bojisko, 6x ZOO, 4x väznica, 1x horáreň, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.