Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Półgórskie Rozstaje, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Polom, Frambor, Pri Rajčanke, Nový Chlmec, Zálochy, Rovne, Niže mesta medzi cestami, Dukelská štvrť, Kňazova Lehota, Kňazovica, Markovice, Lopata, Pleš, Záhlodčie, Suľkov, Podslivčia, Kostelné, Kaluže, Pod studničky, Medzi cestami, Lazúr, Predevsie, Brehy, Krzienok, Dolinky, Šibenice, Bielisko, Pod Háje, Hrabovo, Vážne, Nad mlynom, Bobrovečky, Odlištie, Lesnianska hoľa, Podhatie, Sedliská, Dolina, Pri mlynci, Lúka, Podžiarie, Nábrežie, Hôrka, Šindliarky, Šimunov jarok, Na vršku, Slanická Osada, Pod stenami, Lán, Lány, Role, Šimunov, Pod Drobniou, Hore dolinkou, Nižné Kamence, Horná Skotňa

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Bulvár, Skotňa, Pod Hríbami, Kapustná záhrada, Záhradky, Panská jabloň, Dolu Lánie, Koryto, Pri zápalkárni, Ferkovská, Kotolnice, Majerské sihote, Pod Lipkou, Mlynský náhon, Trstie, Zalipňák, Kapustniská, Prístav, Záchrastie, Príslop, Ústie nad Priehradou, Pri škole, Nad Dielcom, Depo, U Hlubiny, Horevažie, U Berčáka, Horevažie pod hôrkou, Brezie, Zábreh, Prostredný Vadičov, Kolo, Poddubie, Priehyba, Obora, Brehy, Prídavky, Grendeľ, Rovne, Jánošíkova, Pred dolinkou, Vyše mesta od Kysuce, Nižné jamy, Biela Púť, Pred Malou dolinou, Pod majerom, Dvorec, Medzi cestami, Závodie, Podstránie, Zadný lán, Podchreničie, Kamence, Predmestie, Polsklady, Pod Skalkou, Nižná Roveň, Jasná, Nižné Flaky, Veľká Iľanová

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Sedlisko, Zadielie, Trstica, Sviňacia, Podvŕšky, Podchraničie, Kopanice, Poruba - Gecel, Vinica, Mičuchovské, Nad hôrkou, Nad Šibenicami, Iľanovo, Záhumnice, Malý Bysterec, Pod skalkou, Zastávek, Záhumnie, Beňovolehotský, Lániky, Ovčovce, Dolný Kelčov, Rybník, Muňakov zárubok, Pri mlyne, Pod Vornice i pod medzu, U Janka, Nad mlynom, Roveň, U Solikov, Pustovník, Pod Kosiskom, Gabrišov zárubok, Panské Kopánky, U Veščarov, Pavlíkovia, U Hoľamy, Predný bok, Horekoncové, U Dodulov, U Cipárov, Záhradiska, Belianská dolina, Spálenisko, Jamnické plesá, Kopanica, Orava Nižná, Priečne, Kúty, Klčoviská, Dielce, Chalúpkovo, Podlieskova, Nad Pekelnov, Kurienkovy, Široké Horekončia, U Kubalov, Brdo, Mičianovia, U Šulanov

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

Močidlo, U Kadákov, Zadná Šatina, Noviny, Závodie, Lúčky medzi cestami, U Chalanov, Hadiaskala, Lazy, Záhrady, ZaMakovicou, U Veselkov, U Šupíkov, U Žilinčiarov, Pod Dolinkami, Hlboké, Na Michalke, Vŕšok, U Sojkov, Jedľovník, Jelení grúň, Upotočné, Turkov, Sidorky, Dučkov, Pažite, Pongrácovie, Kratiny, Zlámana, Kaštiel, Dybalka, Lúčka, Záhumnie od Vŕškov, Ustudničie, K matke Božej, U Kuchajdov, Zábrež, Pod Skalinou, Redika, Podhorie, Kamenné pole, Nadsadie, Nižné pole, Zádvorie, Vrchy, Široké hore Končia, Priehrada, Šafárovské, Škradné, Podhorianka, Stošianka, Lánce, Hájisko, Stráne, Hájovňa Svidovo, Záhumnie od Sliača, Malý Šveškovec, Záhumenie za záhradami, Pred Uhlište, Vyšné záhrady

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

Záročné a Lániky, Sekcia B, Za ulicou, U Mozolíka, U Maľovaníka, Hájovňa Michalová, U Červenčíka, Chvastková, Pod Hliniskom, Piatková, Na Lúčie, Horný Kamenec, Na vŕšku, Španie, Močiar, Mindákovci, Srňacie, Sad, Nižnianske záhrady, Nad cintorínom, Brehy, V Roháčoch, U Majtána, Medzilužie, U Romančíka, Rakytovec, Ski Park Racibor, Zlatné, U Lacov, Adamovec, Stodolisko, U Hulíka, U Cisárika, Červencovia, Škrobák, Smetanovské diely, U Muchu, Uhrová, Za Spratekom, Pažitie, U Dzurinov, U Pistovčaka, Machajové, Ohrad, U Bľačov, Hrehušky, Na Pleš, V Dolinke, Grenovia, Lúčky od vody, Raganov mlyn, Jančulova, Lavrovky, U Bogáni, Plačiská, Do Ilovca, Martakovia, Hranice, Na Stráži, Pod Skladmi

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

Do poľa, Nad Mostiskom, Járky, U Mackov, Klin, Kozovia, Červeňovia, Kapustnice, Priosie, U Halgaši, Horná roveň, Kišovia, Výhoniská, Kościółki, Okrúhlica, U Nuchalov, Kúty, Slaná Voda, Gažovia, Baradina, Medzi vodami, Svinská lúka, Nižné Stráne, Bobovišné, Páterov klin, Rečenová, Pod Sviňankou, Štvrtky, Predpekelná, U Ninikov, Močiare, Dolné hlavy, Na lán, Úšust, Za kamennou cestou, Urešie, Starý majer, Pod hŕbkami, Dúbravy, Priečnica, Ponižej kríža, Nad chalupami, Záhrady pri cintoríne, Široké, Lachovia, Sýkorka, Polom, Za záhradami, Pod kruh, Klinček, Chalani, Pred Baničným, V Baničnom, Ploštinček, Chalúpkova roľa, Záhrady, Hrby, Sedlište, Na lúkach, Mierový háj

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Za chrastie, Putiska, Štepník, Staré Lazy, Michali, Za jamou, Podhorné Sivákové, Záhrady, Oblazy, Do Stúp, Hrby, Pod poľanou, Talapkovia, Pavlová, triedička, Na chotári, Nižné Kapustnice, Chatová oblasť Pod Dobakom, Holienkovia, Rybník, Predné bôrie, Paseky, Záhrady, Liptovské Hole, Kapustniská, Diel a Zadiel, Strana, Do Kňažovca, Mazúrovia, Kraviarky, Čerenka, Perisko, Cezpolie, Mlynárov jarok, Vinica, Pod štepmi, Mršinisko, Prieloh, Kliny, Predmlynie, U Kubaščíkov, Žrebíky, Ružomberček, Hldočín, Putiská, Za Plav, Výhon, Za Lány, Za kaštielom, Kapustné záhrady, Záhorčie, Pod predný haj, Pod dubom, Podvršie, U Sobolov, Lán, Pred Svarínom, Kúty, Prosnia, Rovné pri kríži

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Za višnie, Na dlhé, Chrástky, Noskovec, Rovné, Nad zábrehom, Prostredné lúky, Pod Kr -ovec, Centrum (Čadca), Pod Nedielku, Podbučky, Za medzu, Za kostolom, Skalica, Malkovská, Pod cintorínom, Krúžky, Medzi haj, Korčeci, Malé tŕstie, Breh, Likavka, Pod Úhradom, Nadsadisko, Dlhé, Za Váhom, Tri kopy, Lazisko, Pod stráňou, U Galjeríkov, Prašivina, Ostredok, Ostredok, Miškovia, Solisko, Bahná, Mackova roľa, Predná Ďurdinová, Močiar, Pod dvor, Sekcia A, Za zahrady, Nad Včelínom, Zvonica, Košarisko, Sobolová, Brhlová, Šadibolovia, Veľké tŕstie, Pochybov zárubok, Štiavnica, Hanuška, Dolný vrch, Za Lazy, Nad studienkami, Kapitulovo, Kostolná, Holienkova, Predné Porubné, Sekcia E, Sporinskovia

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Sekcia F, Chotáre pod hájom, Pod Lysou, Obrázok, Pri Bánovej, Na doline, Żywieckie Rozstaje, Pod Lovisko, Sadisko, Pod kostolné, Nová Bystrica, Senkovo, U Blškov, Hančinovia, Medzi vodami, Medveďovce, Kýčera črmná, Bašovňa, Bachronovce, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Mančarské, Paseky, Zichovia, Lazce, Mičlovce, Niževsie, Jančulovia, Bobčíkovce, Ivor, Bariny, Koštíkovce, Nad Pakancom, Lubce, Rozkoš, Granátov zárubok, Jama, Podskaličie, Jóbova ráztoka, Kopánky, Fulierovia, Ráztoky, Močiary, Frankovia, Kraviarská, Predky, Tižinky, Hony, Kosariska, U Bielov, Pustina, Nizne Sutarovce, Dolný sad, Vyšné kapustniská, Záblatie, Burkov vrch, Kamenné, Vyšný Žarnov, Kráčiny, Za záhradkami, Šarhovňa

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Slukov zárubok, Dlhé tále, Závoz, Nemčákov zárubok horný, Sekcia C, Remenárka, Dolová, Ponad cesty, Vrchvarta, Foringovo, Hlboč, Osobité, Sekcia D, Nadomie, Dolina, U Klimka, Pod záhradkou, Zaháj, Doliny, Perinová, Harvelka, Nad záhradami, Vŕšky, Nižnie, Rovnianka, Podlubie, Na vŕšku, Kovalkove, Dolinky, U Bargarov, Pišojovia, Dedovka, U Kulov, Stredný Madzín, Gulášovo Zahájčie, Do stráňe, Kubínov zárubok, Kypusi, U Tabacikov, Kalabusi, Na Hrby, Valuchovce, U Pantokov, Kopanice pod jarkom, Podpeklo, Dolný Vadičov, Konarovci, Pod Javorím, Čurilovo, Gajdošov vrch, Uhelné, Za jamy, Zemani, Holiskovce, Keraky, Brodkove, Marínovce, Soľné, Latošovo Podvratie, Jaroše

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Uhlinsko, Šulganov zárubok, Sagaci, Bieščare, Závodskovia, Novoť, Ninise, Fojtová, U Valcuhov, Pod dúbravou, Sedalovce, Hromy, Turkov, Prielohy, Medzi lúžky, Kilianka, Dúbravky, U Rusnákov, Žarnov, U Haľamy, Možiešovce, Fojtci, Pri píle, Záhumnie, Čepelovce, Hrby, Roveň od Váhu, Vysne Sutarovce, Tajch, Hornová, Surovisko, Na záhradkách, Dlhá lúka, pod Dierovou, U Okuliari, Za chrasť, Za parkanmi, Štefanová, Pod kostolom, U Jankov, Vavrišovo, Kubušov zárubok, Halnie, Pod Matejovou, Roveň, Fojstvie, Fojtovské rovne, Sihoť, Hlinčanovo, Lúčky, Chlebov zárubok, Babišovci, Čiakov, Fojtovo, Lazy, Vrchpriehona, Pod Stránie, Forbaky, U Bublov, Janečkov

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Dolina, Záhumnie, U Tuhovcaka, Nižný chotár, Dolné Lúčky, Zavališe, Lány, Staré lazy, Taranovia, Švancari, U Muchy, U Bordža, Dzúrikovci, Mrožčakov zárubok, Krasničky, Gachy, Čerňanka, Štefanovo, Galovo, U Vojtkov, Kučákov zárubok, Podjavorník, Slopkov, Novoťanka, Pod bučky, Pod Javorníkom, Danišovci, Uhlište, Horná lúka, Drbulovo, Bršlica, Vápenica, Ohrázka, Rakytiny, Záhumnie, Babiše, Hôra, Studená, Priesadiská, Kňazové, Špich, U Lacuchov, Konopiská, Huboňovo, Mikulašovo, Janelov zárubok, Klimčíkova raľa, Vysoké, Pod Ježom, Grúň, Chotár, Grúňovo, Pod Zveriakom, Krátke vyšné, Sirov zárubok, Rovienky, Klokôtka, Pred kliny, U Ptáka, Terchovnica

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

Niže papierne, U Bzdilov, Holáňovci, Klukany, U Varmusov, Magale, Pri kostole, Doliny, Mlynský náhon, Brť, Bartková, Papíkovci, Brehy, Fojtovo závodie, Pavlíkovci, Teplička, Nižné Košariská, Zákluka, U mrenky, U fajčiara, Za riekou, Za Dúbravou, Vyšný koniec, Záhumnie, Beľajky, Oravica, U klapky, U Belajov, Badurovo, Kamenisté, Gachovia, Cudnákovci, Ostré, U Janeskov, Bebčákovci, Keblov, Vyšné Hraničky, Revajov zárubok, U Zajacov, Kianice, Čavošovo, Oravice, Žľaby, Rybarie Rástoka, Lisková záhrada, Na Rovienky, Biely Kríž, Mackov breh, Doliny, U Privarčáka, Predné Haliny, Pod hoľou, Četkovci, Kadurovci, U Mudríkov, Taranovci, Púchovská rieka, Vršok, Tomáškovci, Za Hájom

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

Koptákovce, Na Širokú, Kosivné, U Bernátov, Škorovci, U Kurdeľa, U kvietka, Dolné Suché, Kremeňovo, Mlichovci, Dieliky, Latiborie, Partizánska, Rovne, Zbýšovy, Chotárnô, Jankovo, Jamy, U Slivov, Chodníčky, Kulovo, Rieky, Kamence, Kozov zárubok, Pod roh Dubeň, Kubové, Mročkovci, Mazurovská, Na kopci, Nižné Kamence, Nad Paprudie, Koptákovci, Záplotie, Žľaby, Klasy, Na trojak, Pod horou, Prietrž, Haliny, Fojtová, Vyšné Košariská, U Marcov, U Holešov, Hoľa, Karbašovci, Mazurský, Letkovci, Frolovia, Za Chmelincami, U Kurucov, U Plechov, U Polčákov, U Holých, Flašíkovci, U Lukosekov, Kľukovia, Zbunovia, U Madajov, Nižné Riečky, Hlinovia

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

U Jančíkov, Blažkovci, U Gablasov, Vyšné Riečky, U Vnukov, Pleniska, Pupišovia, Didkovia, Hradnianka, Štepnica, Kavičakovia, U Vojtkov, U Nekorancov, Baranovo, Pod lipkou, Cabukovia, Pri kopci, U Dedičov, U Šutarov, U Trojákov, U Stavinohov, Kozí vŕšok, Varmusovci, Hanušovia, Banské, U Sivákov, U Chylíkov, Vyše dediny do Vinohradov, U Cisárikov, Ridzákovia, Krtore, U Haferov, Slameník, U Tuščákov, Janinský.p, Baranovský, Zavaskovce, U Cudrákov, U Šopora, Nad baňou, Gáborovia, U Mazurov, Balogovia, U Prasličákov, Hubková Skalka, Hažíci, U Benkov, Machajovo, Parišovce, Zárieč - Keblov, Uhrová, Tarabovia, U Horníkov, U Čuboňov, Krúpovce, Gacovci, U Hrušky, Slivkovský, Za cmiterom, Lukavica

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

Hrádok u cmitera, U Holazov, U Polievkov, Birkovia, Žiar, Gondekovci, Peciari, Pod priedomím, Sopkov, U Flintov, U Michaliskov, Sady, U Rapáňov, Tutkovia, Rovňanov, Trnkovia, U Ježíkov, Benzekovská, Skalka, U Papíkov, U Fujakov, Kukovia, Nádolie, Za Segiňom, Šemrovia, Zelenovci, Juríčkovce, U Kordišov, Kádašová, U Učníkov, U Jakubov, Stráne, Pod Stráňami, Javorovci, Piesky, Romanovia, Bukovinka, Lobodášovci, U Stopkov, Rašťakovia, U Koniarov, Dorociakovci, U Kovolikov, Horné pole, Krátkovia, U Bajakov, Potoky, U Grňákov, U Stuchlíkov, Rakytov, Filovia, Dudkovci, Kostoly, U Sobkov, Sádky, U Škrabákov, Ryšovia, Fuskov, Lašteky, Seč

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

U Siheľňov, Dolné pole, U Haferov, Hulákovia, Vyšný diel, Seliská, Nižné záhrady, Pleškovia, Zjavkovia, Rakytovec, V kruhu, Grúnik, U Bednárov, Balalovia, Hlavice, Nadomlyn, Vŕštek pod Holubovým, U Pantokov, Brezie, Hliník, Majt nky, Marček, Na Hámre, U Polkov, Za Brezníkom, U Kontrov, Cenigovia, Skotňa, U Prpov, Močiare, Trávniky, Chovancovce, Pocestie, U Novákov, Za kaštieľom, Dúbravky pod Vrchom, Stará tehelňa, Ústredie, Burdakovce, Poľanka

miesto inde

Liptov (2824x), Orava (2413x), Turiec (2396x), Kysuce (2081x), okres Žilina (1852x), okres Liptovský Mikuláš (1674x), okres Martin (1482x), okres Dolný Kubín (1438x), okres Čadca (1344x), okres Ružomberok (1151x), okres Turčianske Teplice (917x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Bytča (699x), okres Námestovo (508x), okres Tvrdošín (469x), Žilina (348x), Nová Bystrica (346x), Ružomberok (345x), Dolný Kubín (284x), Liptovský Mikuláš (249x), Štiavnik (239x), Mošovce (224x), Vadičov (221x), Zázrivá (219x), Blatnica (208x), Horný Vadičov (197x), Trstená (197x), Liptovské Revúce (195x), Kubín (177x), Nesluša (172x)
miesto v Liptov
miesto v Orava
miesto v Turiec

Podobné, Žilinský kraj:

18672x turistika, 12214x miesto, 1840x orientačný bod, 1114x strom, 907x turistické informácie, 596x poľovnícky posed, 433x prístrešok, altánok, 357x ohnisko, 356x chranený strom, 203x atrakcia, 193x štôlňa, 155x orientačná mapa, 140x miesto na piknik, 106x studňa, 25x komín, 21x pamätník, bojisko, 6x ZOO, 4x väznica, 1x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.