Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » turistika » miesto

Miesto, Žilinský kraj

Miesto v Žilinský kraj

V Žilinský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinský kraj:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Pod stráne, Vyšné Kamence, Polom, Depo, Rovne, Pri Rajčanke, Nový Chlmec, Zálochy, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Horevažie pod hôrkou, Markovice, Kňazova Lehota, Nad mlynom, Podslivčia, Medzi cestami, Podžiarie, Kaluže, Pod studničky, Suľkov, Lazúr, Brehy, Šibenice, Predevsie, Dolinky, Krzienok, Bielisko, Pod Háje, Kapustná záhrada, Lopata, Hrabovo, Kňazovica, Pleš, Podhatie, Záhlodčie, Odlištie, Hôrka, Hore dolinkou, Šimunov jarok, Lúka, Pod stenami, Sedliská, Pri mlynci, Šimunov, Vážne, Kostelné, Role, Šindliarky, Lán, Slanická Osada, Dolina, Nábrežie, Na vršku, Nižné Kamence, Kotolnice, Bobrovečky, Kapustniská, Bulvár

Miesto, Žilinský kraj:, 2 z 17

Pod Drobniou, Lány, Skotňa, Horná Skotňa, Pod Hríbami, Dolu Lánie, Koryto, Panská jabloň, Záhradky, Pri zápalkárni, Ferkovská, Kolo, Majerské sihote, Mlynský náhon, Prístav, Záchrastie, Príslop, Trstie, Pod Lipkou, Zalipňák, Priehrada, Závodie, Frambor, U Berčáka, U Hlubiny, Horevažie, Nad Dielcom, Prostredný Vadičov, Poddubie, Zábreh, Obora, Brehy, Priehyba, Pred dolinkou, Vyše mesta od Kysuce, Podhorianka, Jánošíkova, Rovne, Prídavky, Grendeľ, Dvorec, Medzi cestami, Nižná Roveň, Predmestie, Zadný lán, Pred Malou dolinou, Podstránie, Španie, Kamence, Podchreničie, Za ulicou, Pod majerom, Pod Skalkou, Biela Púť, Veľká Iľanová, Zadielie, Blatná, Beňovolehotský, Nižné Flaky, Záhumnice

Miesto, Žilinský kraj:, 3 z 17

Jasná, Mičuchovské, Kapustnice, Kopanice, Vinica, Pod Vornice i pod medzu, Poruba - Gecel, Za Spratekom, Podchraničie, Sviňacia, Nad hôrkou, Záhumnie, Lániky, Nad Šibenicami, Iľanovo, Malý Bysterec, Sedlisko, Zastávek, Panské Kopánky, U Janka, Nad mlynom, Dolný Kelčov, Pustovník, U Dodulov, U Hoľamy, Roveň, Ovčovce, Pod Kosiskom, Muňakov zárubok, U Solikov, Gabrišov zárubok, Pavlíkovia, U Veščarov, Pri mlyne, Rybník, Predný bok, Horekoncové, U Cipárov, Kurienkovy, Nad Pekelnov, Orava Nižná, Kopanica, Široké Horekončia, Dielce, Klčoviská, Priečne, Spálenisko, Záhradiska, Jamnické plesá, Podlieskova, Chalúpkovo, Lúčky medzi cestami, Jelení grúň, Na Michalke, Turkov, Noviny, Hlboké, Lazy, Pod Dolinkami, U Kubalov

Miesto, Žilinský kraj:, 4 z 17

Dučkov, Záhrady, Zadná Šatina, ZaMakovicou, Závodie, Upotočné, U Kadákov, U Chalanov, U Veselkov, Jedľovník, Močidlo, Vŕšok, Brdo, U Šulanov, U Šupíkov, Hadiaskala, U Žilinčiarov, Sidorky, Šlamiarka, U Sojkov, Urešie, U Kuchajdov, Brezie, Dybalka, Kaštiel, Lúčka, Pongrácovie, Zlámana, Pažite, Pod Skalinou, Kúty, Kratiny, Podhorie, Záhumnie od Vŕškov, Redika, Za kamennou cestou, Ustudničie, Baradina, Zábrež, Nižné pole, Škradné, Široké hore Končia, Zádvorie, Ústie nad Priehradou, Nadsadie, Sedlište, Stošianka, Vrchy, Kamenné pole, Pri škole, Záhumnie od Sliača, Stráne, Záhumenie za záhradami, Vyšné záhrady, Pred Uhlište, Hájovňa Svidovo, Záročné a Lániky, Hájisko, Kapustniská, Lánce

Miesto, Žilinský kraj:, 5 z 17

Sekcia B, Sad, Medzilužie, Chvastková, Nižnianske záhrady, Hájovňa Michalová, Rakytovec, Piatková, Srňacie, Brehy, U Drľaka, Pod Hliniskom, Ski Park Racibor, Na vŕšku, Mičianovia, U Majtána, Na Lúčie, Polsklady, U Mozolíka, Nad cintorínom, Mindákovci, U Romančíka, U Maľovaníka, U Červenčíka, Horný Kamenec, Močiar, V Roháčoch, Pod hŕbkami, U Dzurinov, Za záhradami, Na chotári, Pažitie, Stodolisko, U Pistovčaka, Perisko, Škrobák, Gažovia, Skalica, U Muchu, Obrázok, Ohrad, Hrehušky, U Bľačov, Uhrová, U Hulíka, U Lacov, U Cisárika, Na Stráži, Pod Skladmi, V Dolinke, U Bogáni, Na doline, U Mackov, Lavrovky, Do Ilovca, Kišovia, Lúčky od vody, Jančulova, Do poľa, Grenovia

Miesto, Žilinský kraj:, 6 z 17

Podvŕšky, Nad Mostiskom, U Halgaši, Horná roveň, Kozovia, Červeňovia, Výhoniská, Priosie, Na Pleš, Raganov mlyn, Nad Včelínom, Plačiská, Trstica, Hranice, K matke Božej, Kúty, Pod Sviňankou, Bobovišné, Svinská lúka, Úšust, Pod skalkou, Slaná Voda, Štvrtky, Predky, Páterov klin, Na lán, Nižné Stráne, Okrúhlica, Močiare, Burkov vrch, U Ninikov, Medzi vodami, Solisko, Predpekelná, U Nuchalov, Polom, Dúbravy, Pred Baničným, Za chrastie, Mierový háj, Hrby, Na lúkach, Široké, Pod kruh, Klinček, Záhrady pri cintoríne, Sýkorka, Nad záhradami, V Baničnom, Chalúpkova roľa, Adamovec, Starý majer, Chalani, Ponižej kríža, Záhrady, Lachovia, Ploštinček, Záhrady, Priečnica, Šafárovské

Miesto, Žilinský kraj:, 7 z 17

Staré Lazy, Pod poľanou, Putiska, Predné bôrie, Chatová oblasť Pod Dobakom, triedička, Diel a Zadiel, Járky, Do Stúp, Holienkovia, Podhorné Sivákové, Nižné Kapustnice, Zemani, Záhrady, Pavlová, Paseky, Malý Šveškovec, Rybník, Za jamou, Liptovské Hole, Oblazy, Štepník, Machajové, Kalabusi, Červencovia, Sagaci, Gulášovo Zahájčie, Talapkovia, Nad chalupami, Za višnie, Korčeci, U Sobolov, Noskovec, Medzi haj, Do Kňažovca, Za kostolom, Chrástky, Kliny, Pod predný haj, Vinica, U Kubaščíkov, Prosnia, Za Plav, Kúty, Výhon, Hldočín, Predmlynie, Pod cintorínom, Putiská, Pod štepmi, Ružomberček, Prostredné lúky, Lazce, Čerenka, Krúžky, Kraviarky, Nad zábrehom, Pred Svarínom, Zlatné, Mazúrovia

Miesto, Žilinský kraj:, 8 z 17

Rovné pri kríži, Malkovská, Lán, Pod dubom, Na dlhé, Záhorčie, Žrebíky, Pod Kr -ovec, Za medzu, Fojtci, Pod Nedielku, Mlynárov jarok, Malé tŕstie, Rovné, Podbučky, Centrum (Čadca), Mršinisko, Za kaštielom, Vápenica, Podvršie, Cezpolie, Strana, Prieloh, Za Lány, Kapustné záhrady, Klin, Sekcia E, Nadsadisko, Pod stráňou, Za zahrady, Zvonica, Sekcia F, Močiar, Likavka, Tri kopy, Breh, Pod Úhradom, Košarisko, Lazisko, Za Lazy, Ostredok, Hanuška, Šadibolovia, Sekcia A, Mackova roľa, Sobolová, Brhlová, Bahná, Sadisko, Pod Lysou, Kostolná, Pod dvor, Dlhé, Nad studienkami, Pochybov zárubok, Štiavnica, Sporinskovia, Holienkova, U Galjeríkov, Dolný vrch, Predná Ďurdinová

Miesto, Žilinský kraj:, 9 z 17

Miškovia, Za Váhom, Pod Lovisko, Ostredok, Kapitulovo, Predné Porubné, Smetanovské diely, Veľké tŕstie, Hony, Rečenová, U Blškov, Fulierovia, Kočí zámok, Prašivina, Pod kostolné, Puškátka, Močiary, Bobčíkovce, Pustina, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Ráztoky, Dolný sad, Mančarské, Jóbova ráztoka, Nizne Sutarovce, Zichovia, Kýčera črmná, Medveďovce, Turkov, Niževsie, Jančulovia, Nad Pakancom, Brodkove, Hančinovia, Frankovia, Jama, Bašovňa, Bariny, Kamenné, Paseky, Kraviarská, Pri Bánovej, Rozkoš, Mičlovce, Lubce, Tižinky, U Bielov, Nová Bystrica, Hrby, Koštíkovce, Granátov zárubok, Kopánky, Medzi vodami, Senkovo, Vyšné kapustniská, Bachronovce, Ivor, Záblatie, Závoz, Kráčiny

Miesto, Žilinský kraj:, 10 z 17

Pod dúbravou, Osobité, Dolová, Podlubie, Vrchvarta, Vŕšky, Rovnianka, Nemčákov zárubok horný, Na vŕšku, Dolinky, Za záhradkami, Foringovo, Za jamy, Slukov zárubok, Pišojovia, Doliny, Hlboč, Ponad cesty, Perinová, Dolina, Nadomie, U Bargarov, Vyšný Žarnov, Sekcia C, Kosariska, U Valcuhov, Uhlinsko, U Okuliari, Kypusi, Pod záhradkou, Holiskovce, Pod Javorím, Hromy, Bieščare, Michali, Stredný Madzín, U Vojtkov, Do stráňe, Na Hrby, Ninise, Marínovce, Dlhé tále, Podpeklo, Gajdošov vrch, Nižnie, Kubínov zárubok, Latošovo Podvratie, U Tabacikov, Sedalovce, Závodskovia, Soľné, Uhelné, Taranovia, Valuchovce, Dedovka, U Pantokov, Dolný Vadičov, U Kulov, Novoť, Prielohy

Miesto, Žilinský kraj:, 11 z 17

Keraky, Zaháj, Šulganov zárubok, Remenárka, Jaroše, Fojtová, Kopanice pod jarkom, Možiešovce, U Lacuchov, Čepelovce, Medzi lúžky, Vysne Sutarovce, Kovalkove, Záhumnie, Záhumnie, Dolné hlavy, Pri píle, Kilianka, U Rusnákov, Hrby, Roveň od Váhu, Dúbravky, Žarnov, Pod Javorníkom, Dolina, Vrchpriehona, Pod Matejovou, pod Dierovou, Zavališe, Galovo, Hornová, Za parkanmi, U Klimka, Dolné Lúčky, Sihoť, Gachy, Fojstvie, Podjavorník, Danišovci, Chotáre pod hájom, Chlebov zárubok, Babišovci, Mrožčakov zárubok, Štefanová, Vavrišovo, U Bublov, Staré lazy, Nižný chotár, U Muchy, Krasničky, Halnie, Lazy, Kučákov zárubok, Za chrasť, Dzúrikovci, Roveň, Pod kostolom, Švancari, U Tuhovcaka, Pod Stránie

Miesto, Žilinský kraj:, 12 z 17

Kubušov zárubok, Dlhá lúka, Čerňanka, Konarovci, Slopkov, Lány, Fojtovské rovne, Pod bučky, Hlinčanovo, Fojtovo, Na záhradkách, Novoťanka, Lúčky, Štefanovo, Forbaky, U Jankov, Babiše, Horná lúka, Priesadiská, Drbulovo, Studená, Grúň, Klimčíkova raľa, Záhumnie, Rakytiny, Janelov zárubok, Huboňovo, Klokôtka, Bršlica, Ohrázka, Vysoké, Pod Ježom, Uhlište, Podskaličie, Rovienky, Hôra, Sirov zárubok, Kňazové, U Ptáka, Grúňovo, Špich, Mikulašovo, Chotár, Pod Zveriakom, Pred kliny, Konopiská, Terchovnica, Brť, U Janeskov, Doliny, Pod hoľou, Kamenisté, Kianice, Papíkovci, Za riekou, Žľaby, Četkovci, U Mudríkov, Revajov zárubok, Magale

Miesto, Žilinský kraj:, 13 z 17

Vyšné Hraničky, Vršok, Púchovská rieka, U Varmusov, Za Dúbravou, Rybarie Rástoka, Badurovo, Beľajky, U Bzdilov, Bartková, U fajčiara, U mrenky, Klukany, U Haľamy, Fojtovo závodie, Predné Haliny, Nižné Košariská, Bebčákovci, Teplička, Tomáškovci, Pri kostole, Vyšný koniec, Za Hájom, Lisková záhrada, Ostré, Holáňovci, Brehy, Keblov, U Privarčáka, Na Širokú, Taranovci, Oravice, Na Rovienky, Doliny, Biely Kríž, Kosivné, Oravica, U Zajacov, Pavlíkovci, U klapky, Kadurovci, Čavošovo, U Bernátov, Zákluka, Mlynský náhon, Cudnákovci, Gachovia, Záhumnie, Mackov breh, U Belajov, Niže papierne, Koptákovce, Kubové, Kozov zárubok, Chotárnô, U Marcov, Na kopci, Mazurovská, Škorovci, Partizánska

Miesto, Žilinský kraj:, 14 z 17

Záplotie, U Slivov, Kulovo, Nad Paprudie, Dolné Suché, Vyšné Košariská, Zbýšovy, Prietrž, Chodníčky, Fojtová, Koptákovci, Kamence, Mlichovci, U Kurdeľa, Rieky, Na trojak, Pod horou, Nižné Kamence, Klasy, Latiborie, Mročkovci, Jamy, Žľaby, Dieliky, U kvietka, Haliny, Jankovo, Pod roh Dubeň, Kremeňovo, Rovne, Banské, U Mazurov, Nad baňou, U Lukosekov, Didkovia, Hubková Skalka, Kukovia, Slameník, Birkovia, U Trojákov, Tutkovia, Krtore, Blažkovci, U Horníkov, Pri kopci, U Ježíkov, Hažíci, Lukavica, Frolovia, Martakovia, Pobrežie, Hanušovia, U Tuščákov, Pod lipkou, Nižné Riečky, Za cmiterom, U Papíkov, Za Chmelincami, Flašíkovci, Šemrovia

Miesto, Žilinský kraj:, 15 z 17

Balogovia, Baranovský, U Stavinohov, U Benkov, Trnkovia, U Plechov, Pupišovia, Benzekovská, Vyše dediny do Vinohradov, Kavičakovia, Cabukovia, Slivkovský, Tarabovia, Peciari, U Holazov, Pod priedomím, Uhrová, Juríčkovce, Nádolie, U Jakubov, Zelenovci, U Nekorancov, U Sivákov, U Michaliskov, Sady, Krúpovce, Kľukovia, U Jančíkov, Štepnica, U Holešov, U Madajov, Hoľa, U Vojtkov, U Hrušky, U Šopora, U Flintov, U Gablasov, Za Segiňom, Sopkov, Pleniska, U Rapáňov, Parišovce, Machajovo, Kozí vŕšok, U Cudrákov, U Šutarov, Hrádok u cmitera, U Vnukov, Vyšné Riečky, Hradnianka, U Fujakov, U Dedičov, U Kordišov, Gacovci, Ridzákovia, U Kurucov, Kádašová, U Cisárikov, U Haferov, Hlinovia

Miesto, Žilinský kraj:, 16 z 17

U Chylíkov, Rovňanov, Zavaskovce, Varmusovci, Zbunovia, Karbašovci, Stráne, U Holých, Letkovci, Skalka, U Polčákov, Gáborovia, Mazurský, U Prasličákov, U Učníkov, U Polievkov, Gondekovci, Janinský.p, U Čuboňov, Žiar, Baranovo, Bukovinka, Fuskov, Za Brezníkom, Rakytov, Lobodášovci, Majt nky, Krátkovia, Vŕštek pod Holubovým, Filovia, Kostoly, Sádky, Grúnik, V kruhu, Horné pole, U Koniarov, U Kontrov, Nadomlyn, U Haferov, Balalovia, Hliník, Seč, U Pantokov, Pod Stráňami, U Sobkov, Na Hámre, Piesky, Rašťakovia, Cenigovia, Dudkovci, U Grňákov, Javorovci, Marček, U Siheľňov, Lašteky, U Polkov, Pleškovia, Zjavkovia, U Stopkov, Romanovia

Miesto, Žilinský kraj:, 17 z 17

Seliská, Vyšný diel, Dorociakovci, U Bednárov, Ryšovia, Hlavice, Brezie, Potoky, U Kovolikov, U Bajakov, Hulákovia, U Škrabákov, U Stuchlíkov, Dolné pole, Baňa, Na Vyšnej ceste, Lúžky, Sázalka, U Novákov, U Čambalov, Vlkovce, Potociarske, Pod Stáňami, Drnovce, Ficková, U Beloňov, Pod Laštekom, Raková, Lipová, Nižný Tajch, Dolný Háj, Zadné zápotočné, Na Kavuli, Obrazná, Skotňa, Juríčkovce, Platkovce, Chovancovce, Babuliakovce, Na Láne

miesto inde

Liptov (2822x), Orava (2412x), Turiec (2391x), Kysuce (2079x), okres Žilina (1850x), okres Liptovský Mikuláš (1688x), okres Martin (1478x), okres Dolný Kubín (1438x), okres Čadca (1342x), okres Ružomberok (1135x), okres Turčianske Teplice (916x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), okres Bytča (699x), okres Námestovo (507x), okres Tvrdošín (469x), Žilina (348x), Nová Bystrica (346x), Ružomberok (341x), Dolný Kubín (284x), Liptovský Mikuláš (254x), Mošovce (224x), Vadičov (221x), Zázrivá (219x), Štiavnik (216x), Blatnica (208x), Horný Vadičov (197x), Trstená (195x), Liptovské Revúce (194x), Kubín (177x), Nesluša (172x)
miesto v Liptov
miesto v Orava
miesto v Turiec

Podobné, Žilinský kraj:

18227x turistika, 12201x miesto, 1783x orientačný bod, 1092x strom, 833x turistické informácie, 474x poľovnícky posed, 385x prístrešok, altánok, 356x chranený strom, 302x ohnisko, 191x štôlňa, 179x atrakcia, 152x miesto na piknik, 146x orientačná mapa, 86x studňa, 22x komín, 13x pamätník, bojisko, 6x ZOO, 4x väznica, 1x horáreň, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.